Museets historia

Interiör Begravningsmuseet


Begravningsmuseet är beläget på Skogskyrkogården i Ljungby. Det invigdes Alla helgons helg 2004 som det första i sitt slag i Norden. Museet är inrymt i en så kallad vandringskyrka och utgör nu ett minne över tidsepoken med vandringskyrkor. Kyrkan uppfördes ursprungligen av Bergsjöns församling i Göteborg 1970.

1975 köptes kyrkan av Ljungby församling och uppfördes som distriktskyrka som gavs namnet Mariakyrkan. När Ljungby Maria församling beslutade att bygga ny kyrka startade diskussionerna om vad som skulle göras med den befintliga. Idén om att flytta den och upprätta museum och personallokaler kom.

//