Förtroendevalda

 
Kyrkorådet 2014 - 2017
 
Ulf Berwill, Tf Kyrkoherde
Hans-Åke Jönsson (FV) ordf 0702-82 95 80
hans-ake.haj.jonsson@telia.com
Karin Hyberts (FV) 042-20 73 18
Frida Larsson (FV)
Gigge Källström (FV) 0706-09 33 40
Gunnar Arvidsson (FV) 0708-47 41 27
Linda Böcker (FV)
Ingemar Olsson (FV) 0431-290 10   
Gert Ivarsson (KMIB) v ordf 0431-290 78
Caroline Överlid (KMIB)
Kurt Eliasson (KMIB) 042-530 53 
Naemi Rosqvist (KMIB) 042-532 49

    
Ersättare:
Eva Ivansson (FV) 042-510 08
Inger Hammarlund (FV)
Erika Lennartsson (FV) 042-530 87
Marianne Härning Nilsson (FV) 042-38 61 97
Katarina Svensson (FV)
Maria Nilsson (KMIB)
Carl-Erik Eliasson (KMIB) 042-291 25

Christina Ling-Böcker (KMIB) 042-532 88   

 
 
Kyrkofullmäktige 2014 - 2017 
Hans-Åke Jönsson (FV) 042-514 15
Gunnar Arvidsson (FV) 0708-47 41 27   
Johanna Hjelmgren (FV)  
Gigge Källström (FV) ordförande 0706-09 33 40
Linda Böcker (FV)
Karin Hyberts (FV) 042-20 73 18   
Ingemar Olsson (FV) 0431-29010
Britt Berlin (FV) 042-587 20
Eva Ivansson (FV) 042-510 08
Therése Jarl (FV)
Frida Larsson (FV)
Marianne Härning-Nilsson (FV) 042-38 61 97
Gert Ivarsson (KMIB) 0431-29078
Lotta Laursen (KMIB)
Caroline Överlid (KMIB)
Kurt Eliasson (KMIB) 042-530 53
Carl-Erik Eliasson (KMIB) 042-291 25   
Inger Pålsson (KMIB)
Anders Lindén (KMIB)   

  
Ersättare:
Katarina Svensson (FV)
Inger Hammarlund (FV)
Anders Svensson (FV) 042-20 70 35
Sven-Ingvar Borgqvist (FV)
Pia Zachrison (FV)
Eva Holmgren (FV)
Christina Ling-Böcker (KMIB) 042-532 88
Lise-Lott Jönsson (KMIB) 042-530 54
Britt-Marie Jansson (KMIB)
Ronny Johansson (KMIB)
 
Driftutskottet
 
Hans-Åke Jönsson (FV), Ordförande 0702-82 95 80
 
Gert Ivarsson (KMIB) : 0431-29078
Intresseområde -kyrkogårdar och byggnader
 
Gunnar Arvidsson (FV) 0708-47 41 27
Erika Lennartsson (FV) 042-530 87
 
 

 

//