Läs mer i artiklar och media

Vill du läsa mer om våra historiska begravningsseder och traditioner kring död och begravning finns här några förslag:

Kyrkogårdens historia - från gravkullar till minneslundar​

Upptäck kulturarvet

SEDER OCH BRUK Vid livets slut, Lars Bondeson (förlag Verbum)
I den här boken presenterar prästen och historikern Lars Bondeson konkret och överskådligt hur vi svenskar gått tillväga vid dödsfall och begravning, alltifrån 1600-talet fram till vår egen tid. Det blir en omväxlande och fängslande läsning där det mesta finns med, alltifrån det allvarliga högtidliga till det grovt burleska.

Begravningsseder i förändring, Småländska kulturbilder 2005 (Jönköpings läns hembygdsförbund)
Dagens begravningsseder har sina rötter i traditioner och bruk sedan sekler tillbaka. Seder och traditioner har en tendens att omformas när våra samhällen förändras. Så är det även med våra begravningsseder, vilka har genomgått stora förändringar. Med hjälp av museets föremål, arkiv och med människors egna minnen vill vi i denna bok ge perspektiv på begravningsseders förändring under modern tid.

Inför DÖDEN, Red Lynn Åkesson (förlag Edition Andersson AB)
Boken ger en bred och annorlunda bild av döendet och döden. Författarna är samtliga experter inom var sina ämnesområden och tillsammans ger de ur olika perspektiv en faktarik och odramatisk bild av livets sista stora händelse och högtid. Förhoppningsvis ger boken kunskap, tillförsikt och även inspiration inför det ofrånkomliga.

Ett levande kulturarv - KYRKOGÅRDAR I VÄXJÖ STIFT
Boken är ett resultat av en inventering som gjorts av stiftets kyrkogårdar. Ett kapitel i boken handlar också om äldre begravningsseder. (Beställs genom Växjö stift, Box 527, 351 06 Växjö)

//