Fisksätra kyrka

Fisksätra byggdes på 70-talet och är en del av miljonprogrammet. I Fisksätra bor nästan 8 000 invånare, varav drygt 2 000 personer är kyrkotillhöriga. Drygt hälften av befolkningen är utrikesfödda och drygt 10 % är arbetslösa vilket är högre än Nacka kommun (4,2 %).

Fisksätra kyrka ligger i mitt i centrum och renoverades 2012. Det har kommit att bli en självklar mötesplats för människor över både ålders- och religionsgränser, med ett integrationsarbete som är unikt i sitt slag.

Trångboddhet och bristande fritidsverksamhet för områdets barn gör att behovet av ”vardagsrum” utanför hemmen är stort. Samvaro och aktiviteter såsom läxläsning, lek, samtal och vuxenkontakt gör att kyrkan blir en given plats för många av Fisksätras barn. Församlingens lokala närvaro är därför ett centralt och socialt nav i Fisksätra.

Genom Källan Fisksätra Råd och Stödcenter når församlingen ut till de mest utsatta. Där sker också ett unikt integrationsarbete och en väl fungeradnde dialog över religionsgränserna. Församlingen är också ett sammanhang där alla, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna. I synnerhet när både ensamhet och den psykiska ohälsa breder ut sig i alla åldrar både Fisksätra och i hela Nacka församling. För medelålders vuxna finns stort behov av språkundervisning, arbete, sociala sammanhang och utbildning.

Planering av den interreligiösa mötesplatsen Guds Hus i Fisksätra är ytterligare ett konkret uttryck för religionernas fredsbyggande betydelse i lokalsamhället. Det blir också en förlängning av det integrationsarbete som redan sker i kyrkan.

Åk kommunalt till Fisksätra kyrka
Från Slussen: Saltsjöbanan, station Fisksätra
Från Forum Nacka: Buss 465, hållplats Fisksätra station
Hitta busstider på www.sl.se

 

Kontakta oss i Fisksätra kyrka

Skapad: 2010-02-10 00:00:00

Fisksätra kyrka
Fisksätra torg, hitta oss på kartan


Fisksätra kyrka, köket

08-546 06 183

PRÄSTER
Pia-Sophia Passmark
verksamhetsledare/arbetsledare
08-546 06 134, 072-526 22 52
pia.sophia.passmark@svenskakyrkan.se

 Karin Öhagen
08-546 061 09, 073-274 65 97
karin.ohagen@svenskakyrkan.se


DIAKON 
Pernilla Landin
verksamhetsledare Källan råd- och stödcenter
08-546 06 186, 070-421 75 53
pernilla.landin@svenskakyrkan.se

PEDAGOG
Tina Sundström
Ungdsomspedagog i Fisksätra kyrka/ Guds Hus
070-257 99 857
tina.sundstrom@svenskakyrkan.se

MUSIKER
Ingemar Berglind
0733-20 00 90
ingemar.berglind@svenskakyrkan.se

VAKTMÄSTARE
Torgny Källstam
08-546 06 187, 08-546 06 183
torgny.kallstam@svenskakyrkan.se

Annika Hemberg
0738-38 64 03
annika.hemberg@svenskakyrkan.se

VUXENVERKSAMHET 
Ewa Kulle
08-546 06 182
ewa.kulle@svenskakyrkan.se

KÄLLAN Fisksätra Råd och Stödcenter
Tel: 08 546 06 186 

Gladys Cordova, Stockholms Stadsmission
076-946 07 01
gladys.cordova@stadsmissionen.se​

Razawa Jazdanfar, razawa.jazdanfar@stadsmissionen.se
08-684 233 95

//