Vår församling

Sankt Olovs församling är till för alla som bor och arbetar inom dess gränser. Som församling i Svenska kyrkan och som en del av den världsvida kyrkan finns vi också till för dem vi kan nå genom kyrkans internationella arbete.

Vy från kyrktornet

Vy från kyrktornet Foto: Mats Forsgren

Välkommen till Skellefteå Sankt Olovs församling. Vi finns i Bergsbyn, Morö Backe, Morön Alhem och i centrala staden, och du är alltid välkommen att besöka oss i vår verksamhet, eller om du har andra önskemål. Vill du umgås med andra har vi ett flertal Caféer att erbjuda. Bland annat Café Benjamin på Morö Backe, Café Canalen i Sankt Olovsgården och Café Bönan på Morön. Du kan läsa mer om dessa under "Vuxna" i vänstermenyn.

Historik

Skapad: 2008-02-05 00:00:00
Skellefte stad utgjorde fram till år 1845 en del av Norrböle by inom Skellefteå församling. Genom ett av Kungl. Maj:t utfärdat brev av den 22 november 1912 hade föreskrivit, att "Skellefteå stad med dess nuvarande område skall från och med den 1 maj 1913 utbrytas från Skellefteå pastorat och under namn av Skellefteå stadsförsamling bilda eget gäll med egen kyrkoherde".

Organisation

Skapad: 2008-02-08 00:00:00
Vart fjärde år väljs Kyrkofullmäktige av församlingens medlemmar. Kyrkofullmäktige väljer 10 ledamöter till Kyrkorådet, kyrkoherden är den elfte. Rådet är församlingens styrelse. Arbetsutskottet, au, förbereder ärendena till Kyrkorådet. Sankt Olovs församling ingår i Skellefteå kontrakt tillsammans med församlingarna i Skellefteå och Norsjö kommuner.
 
Kontraktet ingår i Luleå stift som är Sveriges geografiskt största stift. Stiftet leds av biskop Hans Stiglund som sitter i Luleå.

Sankt Olovs församling är en del av Svenska kyrkan, som är en öppen, demokratisk folkkyrka med cirka 6,7 miljoner medlemmar i de cirka 2 000 församlingarna över hela landet.

//