Öppna förskolan Duvan

är stängd under hela 2013 p g a omfattande omgyggnader i Tomasgården. Vi hänvisar till grannförsamlingarnas öppna förskolor eller öppna förskolan på Odensvi familjecenter.

Även vardagsgudstjänsterna som är kopplade till Öppna förskolan Duvan tar en paus under 2013. Vi räknar med en återinvigning av både öppna förskolan och vardagsgudstjänsterna i januari 2014.

Vill du ha kontakt med oss under året går det bra att kontakta församlingspedagog Mari-Anne Bergstam tel: 021- 40 38 24.
Mari-Anne.Bergstam@svenskakyrkan.se

 

 

//