Gudstjänster

Varje söndag kl 11 firas högmässa i Onsala kyrka och på onsdagskvällarna firas lovsångsmässa kl 19.

På sommaren (juni-augusti) firas gudstjänsterna på söndagar och helgdagar kl 10. Med jämna mellanrum har vi även musikgudstjänster och förbönsgudstjänster och några gånger på sommaren firar vi friluftsgudstjänst. 
 

"Låt barnen komma till mig"

Under söndagens högmässa har vi alltid söndagsskola som alla barn får delta i. Vi har också gudstjänster för stora och små några gånger per termin. Dessutom finns det leksakskassar till utlåning under gudstjänsterna. Kassarna hänger vid ingången till kyrkan och innehåller böcker, pyssel och kritor. För föräldrar med små barn finns möjlighet att gå till tornrummet under gudstjänsten. Där finns leksaker och du kan lyssna på gudstjänsten via högtalare. Tornrummet ligger precis innanför ingången till kyrkan.
  
Välkommen till söndagsskola varje söndag under predikan.

Välkommen till söndagsskola varje söndag under predikan.

 

Kyrkan är öppen för alla

Kyrkan är även öppen under dagtid. Det blir en unik plats där omvärldens stress och buller får stanna utanför. Du är alltid välkommen till kyrkan om du vill tända ett ljus, be en bön eller bara sitta ner för att känna ro och stillhet.

Onsala kyrka är öppen:
Vardagar kl 8-15.30
Lördag kl 9-15.30
Söndag kl 9-15.30
Vissa dagar kan dock kyrkan vara upptagen, till exempel vid gudstjänster, vigsel eller begravning.

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Onsala kyrka.

  

Gudstjänster i Onsala kyrka

Skapad: 2009-02-19 15:37:00
Varmt välkommen att fira gudstjänst i Onsala kyrka. Alla våra gudstjänsttider hittar du här.

Förbön

Skapad: 2009-02-26 00:00:00
I Onsala kyrka finns en förbönslåda. I den kan du lägga en lapp med ett eget personligt böneämne. Lådan töms regelbundet av en präst eller diakon, som ber enskilt för ditt önskemål. Om du vill, kan du ange att vi ber för ditt böneämne i våra gudstjänster.

Böner och betraktelser

Skapad: 2009-03-05 00:00:00
De flesta samtalen med Gud sker kanske inte under söndagens gudstjänst, utan mitt i vardagen. På Svenska kyrkans hemsida finns böner för de känslor och behov som berör oss människor allra djupast.

//