Sjukhuskyrkan Falu lasarett

Vi finns på Falu lasarett. Expedition, samtalsrum och kapell hittar du en trappa ner efter receptionen vid huvudentrén.

Sjukhuskyrkan samverkar med aktörer inom den öppna vården.

Vi kan också förmedla kontakt med hemförsamling eller med företrädare för andra kyrkor, samfund och religioner.

Foto: Marie Eriksson

Skapad: 2011-06-27 10:30:00

Ta gärna kontakt med oss

  • när du funderar över din livssituation, när tillvaron förändras och existensen gör sig påmind
  • när du vill samtala om svåra saker, oro, sorg, ångest, tro, tvivel...
  • när du önskar ha hjälp med förbön, riter och andakter
  • när människor du känner ansvar för behöver ditt stöd, och du önskar väg/handledning.

Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

Läs mer

Foto: Marie Eriksson

Rum för andrum

Skapad: 2008-05-08 12:55:00
Det finns ett kapell på lasarettet. 
S:t Lukas kapell ligger alldeles under entrén. Kapellet är öppet dygnet runt för eftertanke, bön, läsning, meditation eller en stunds tystnad. Om du vill kan du lyssna på musik, eller tända ett ljus i ljusbäraren. I kapellet finns också en "tankebok" där du kan formulera dina tankar eller böner.
 
Hjärta

Foto: Kajsa Sjösvärd

Håll mitt hjärta

Skapad: 2011-06-27 10:50:00

Håll mitt hjärta - håll min själ
Lägg mitt huvud i ditt knä
Säg att du menar och vill mig väl
Håll mitt hjärta - håll min själ

Som jag väntat alla år
Du kan läka mina sår
Ta mina händer och gör mig hel
Ta mitt hjärta - ta min själ

Håll mitt hjärta - håll min själ
Låt mig bara stanna här
Så allt jag ber dig, allt jag begär

Håll mitt hjärta - håll min själ

Text: Björn Skifs

Lyssna via YouTube                                          

Foto: Kajsa Sjösvärd

Andakter och gudstjänster

Skapad: 2008-05-13 00:00:00
Tisdag kl 09.00 i S:t Lukas kapell
Vi har också avdelningsandakter, ofta som sångstunder på avd 58. Information om detta framgår av affischering på avdelningen. Vi kan också hjälpa till med enskilda andakter och  gudstjänster efter önskemål och särskild kontakt. Det kan gälla förbön, nattvard, andakt vid någon närståendes dödsbädd eller död, namngivningsritual, krisdop etc

  

Skapad: 2011-06-28 13:20:00

Att möta patienter innbär i mycket ett teamarbete. Sjukhuskyrkan ingår i detta. Dels i det direkta mötet med patienten, men också som stöd för dig som personal.

 

Läs mer

 

Personal

Skapad: 2008-04-29 00:00:00
Anders Näslund, präst
023-49 23 06
Fredrik Linder, präst
023-49 23 41
e-post
Maria Näslund, diakon
023-49 26 54
Lena Linder, diakon
023-49 23 43
Inga-Lena Fredrixon, pastor
023-49 28 57
Thomas Isaksson, kantor
023-70 20 55
 
Vår gemensamma e-postadress är sjukhuskyrkan.falun@ltdalarna.se
 
Du kan också nå oss via sjukhusets växel på 023-49 00 00.
I akuta fall har vi beredskap efter kontorstid, detta gäller då endast sökning via sjukhusets personal.
 

Bra att veta

Skapad: 2011-06-27 11:25:00

Stödgrupper för barn och unga i sorg

//