Församlingar i Luleå stift

Kontraktskarta Luleå stift

Kontraktskarta Luleå stift

Svenska kyrkans grundläggande enhet är den lokala församlingen. Sedan 2014 kan församlingar inom såväl kärnverksamhet som stödverksamhet i en form som kallas pastorat.

Chefen över de anställda i en församling kallas kyrkoherde och har ansvar för att det kristna budskapet förkunnas rätt och att samverkan fungerar i församlingen. Församlingar som samverkar i ett pastorat har en gemensam kyrkoherde.

Inom Luleå stift finns 57 församlingar. Flera församlingar som ligger geografiskt nära varandra bildar ett kontrakt. Luleå stift har åtta kontrakt, det är dessa kontrakt du ser på kartan. I varje kontrakt finns en kontraktsprost som har ansvar för övergripande frågor.

Vilken är min församling?

Skapad:2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

Pastorat i Luleå stift

Vid årsskiftet 2014 och vid årsskiftet 2015 skedde en del indelningsförändringar i Luleå stift. Här finns församlingar och pastorat samlade kontraktsvis. 

Läs mer om Pastorat i Luleå stift

 

 

  

 

 

 

//