Själavård

Du är välkommen att kontakta oss för samtal i livets olika situationer. Hos oss kan du möta människor som finns till för dig när du behöver stöd i samtal.

Samtalen ger dig möjlighet att reflektera kring dig själv , hur du relaterar till andra och hur du upplever att andra är mot dig. Den möjligheten ges i sällskap av en van lyssnare som inte ger råd utan låter dig själv finna lösningen. Detta kan ske tillsammans med någon i enskilda samtal eller i en grupp som har två erfarna samtalsledare.
Förutom enskilda samtal finns det en stor verksamhet med själavårdsgrupper.
Vi som arbetar med samtal har lång erfarenhet av själavård och går själva i regelbunden handledning.

 
För mer information om enskilda samtal:  

Lennart Karp, präst. Tfn 08-743 68 06. 
lennart.karp@svenskakyrkan.se 

Erica Niggol, församlingspedagog & samtalsterapeut Tfn 08-743 68 20
erica.niggol@svenskakyrkan.se

Maarit Gauffin, diakon. Tfn 08-743 68 50
maarit.gauffin@svenskakyrkan.se 

Inger Hansson Danared,  studentpräst. Tfn 08-743 68 19.
inger.hansson.danared@svenskakyrkan.se 

Erik Holmberg,  präst.  Tfn 08-743 68 48.
erik.holmberg@svenskakyrkan.se 

Olle Ideström, präst. Tfn 08-743 68 13.
olle.idestrom@svenskakyrkan.se 

Hanna Nyberg, präst. Tfn 08-743 68 12. 
hanna.nyberg@svenskakyrkan.se 

Hanna Paulsson, präst.  Tfn 08-743 68 64  
hanna.paulsson@svenskakyrkan.se 

Ewa Wallenblad, diakon. Tfn 08-743 68 18 
ewa.wallenblad@svenskakyrkan.se 

Magnus Bodin, diakon. Tfn 08-743 68 62
magnus.bodin@svenskakyrkan.se

 

Mer information om själavårdsgrupper

Erik Holmberg,  präst.  Tfn 08-743 68 48 
erik.holmberg@svenskakyrkan.se 

 

Mer information om om sorgegrupper

Maarit Gauffin, diakon. Tfn 08-743 68 50
maarit.gauffin@svenskakyrkan.se 

 

 

//