Om Luleå stift

Foto: Emma Dahlbäck /Luleå stift

Luleå stift omfattar en tredjedel av Sveriges yta. Här bor drygt 512 000 människor i två län, Norrbotten och Västerbotten.

Den väldiga ytan gör att förhållandena är ytterst olika. Längst uppe i norr, där gruvhanteringen har sitt centrum, lever människorna alldeles inpå Europas sista vildmark. Vid kusten finns städerna med industrier, goda kommunikationer, högskolor och universitet.

Sedan stiftets tillkomst 1904 har folkmängden fördubblats. Svenska kyrkan i Luleå stift uppvisar en mångfald som är unik i Sverige. Kärva villkor, ödmjukhet inför naturen och möten mellan svensk, finsk och samisk kultur är faktorer som format människorna och kyrkans arbete i stiftet.

Väckelsebygder

Två stora väckelserörelser har sitt ursprung i stiftet; Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) som samlades kring Carl-Olof Rosenius, och laestadianismen med upphovsmannen Lars Levi Laestadius. Den senare är Nordens största väckelserörelse någonsin.

Församlingarna är basen

Stiftet är till för att stödja församlingarna. Tillsammans förvaltar vi kallelsen att tydliggöra Guds vilja i den värld som har blivit vår. Kyrkan söker nya uttrycksformer för att nå fram till människor. Stiftet vill inspirera till ett fördjupat och mångfacetterat arbete på alla områden i församlingsarbetet; gudstjänstliv, mission, barn-, konfirmand- och ungdomsarbete, familjearbete, själavård, musik, personalvård, flykting- och invandrarfrågor, internationella frågor, kommunikation med mera.

Tro i praktisk handling

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om människor i olika livssituationer. Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling. De pionjärer som en gång kallades ”ödemarksdiakoner” banade väg för det som skulle bli dagens diakoni. För stiftet gäller det att ”ligga steget före”, se nya behov och ge akt på förändringar i samhället.

Ett stift med många språk

I Luleå stift finns flera språkminoriteter. En stor del av befolkningen har meänkieli (tornedalsfinska) eller finska som modersmål. Här finns också samisk urbefolkning. Stiftet bedriver arbete på såväl finska, meänkieli som de olika samiska språkvarianterna och även på svenskt teckenspråk. Kyrkans medlemmar ska ha möjlighet att fira gudstjänst i sin egen kultur och på sitt eget språk.

Folkhögskolor och musikhögskola

Det finns tre folkhögskolor med Luleå stift som huvudman; Edelviks folkhögskola, Älvsby folkhögskola och Strömbäcks folkhögskola.I Piteå finns Musikhögskolan där bland annat kyrkomusiker utbildas. Vid Umeå universitet finns religionsvetenskaplig utbildning. Luleå stift arrangerar utbildningar och fortbildning för anställda, ideella medarbetare och förtroendevalda, ofta i samarbete med folkhögskolorna.

Världsarv

Långa avstånd är orsaken till de unika kyrkbyar som finns på många håll i stiftet. Den största kyrkbyn finns i Gammelstad. Kyrkstugorna är fortfarande i bruk och tillsammans med kyrkan ingår de på FN:s Världsarvslista.

Samarbete över gränserna

Ungefär halva Luleå stift ligger på Nordkalotten och gränsar mot Norge och Finland. Ryssland ligger inte långt härifrån. Stiftet har goda kontakter med den ortodoxa kyrkan på Kolahalvön och är mycket engagerat i det kyrkliga samarbetet inom Barentsregionen inom SKKB, Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen.

Stiftets organisation

Stiftsorganisationen har personal på fyra orter i stiftet. I Skellefteå finns ett kansli med Själavårdscentrum och Svenska Kyrkans Unga. Där finns också Stiftsgården. I Umeå finns delar av den ekonomiska servicebyrån och i Boden garnisonspastorerna.

Stiftets församlingar

Luleå stift har 57 församlingar, uppdelade i åtta kontrakt.

Läs mer om Stiftets församlingar

Medeltida träskulpturer

Luleå stift har gjort en inventering och statusbeskrivning av medeltida träskulpturer i kyrkor inom stiftet. Arbetet finns sammanfattat i ett kompendium.

Bläddra online

Ladda ner (pdf 16 MB)

 

 

//