Församlingarna är grunden

 • Biskop Sven-Bernhard predikar i Roma kyrka 16 oktober 2011

  Biskop Sven-Bernhard predikar i Roma kyrka 16 oktober 2011 Foto: Bo-Göran Kristoffersson

 • Biskope Sven-Bernhard predikar i Roma kyrka kontraktsdag 16 oktober 2011

  Biskope Sven-Bernhard predikar i Roma kyrka kontraktsdag 16 oktober 2011 Foto: Bo-Göran Kristoffersson

 • Biskop Lennart predikar i Eksta kyrka andra Advent 2010

  Biskop Lennart predikar i Eksta kyrka andra Advent 2010 Foto: Sophie Malmros

 • Prosten Ragnar Svenserud predikar i Norrlanda kyrka andra Advent 2010

  Prosten Ragnar Svenserud predikar i Norrlanda kyrka andra Advent 2010 Foto: Lars-Ulle Gadefors

 • Dop och konfirmation i Othem-Boge församling.

  Dop och konfirmation i Othem-Boge församling. Foto: Jan Lindmark

 • Pax-vandring längs gotländska St Olofsleden september 2011

  Pax-vandring längs gotländska St Olofsleden september 2011 Foto: Rebecca Kinnander

 • Bön i musik och rörelse. Domkyrkan sommar 2010

  Bön i musik och rörelse. Domkyrkan sommar 2010

 • Återöppnande av Eksta kyrka andra Advent 2010.

  Återöppnande av Eksta kyrka andra Advent 2010. Foto: Sophie Malmros

 • Heliga danser i Visborgskyrkan 22 oktober 2012

  Heliga danser i Visborgskyrkan 22 oktober 2012 Foto: Rebecca Kinnander

 • Helig dans i gudstjänst på Gotland.

  Helig dans i gudstjänst på Gotland. Foto: Kjell Lindén

 

På Gotland finns 39 församlingar indelade i 15 pastorat och tre kontrakt. Kontrakten på Gotland benämns treding; Nordertredingen,Medeltredingen och Sudertredingen. Indelningsenheten treding lever kvar sen förkristen tid och hade då betydelse i rätts- och förvaltningssammanhang.

Församlingen har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och av Svenska kyrkan som trossamfund. Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
       

 
Skapad: 2012-01-27 16:10:00

//