Solberga pastorat

Prata med oss

Kontakt

Solberga pastorat Besöksadress: Pastorsexpeditionen, Bagarevägen 9, 44465 JÖRLANDA Telefon: +46(303)66960 E-post till Solberga pastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Solberga kyrka


Den äldsta delen av Solberga kyrka byggdes i slutet av 1100-talet. Platsen där kyrkan är belägen, var troligen förr en tingsplats. Den första kyrkobyggnaden saknade torn, däremot fanns det en klockstapel. Det första tornet byggdes först på 1600-talet. Senare uppstod en mängd sprickor i detta, varför det revs ned och ersattes med det nuvarande, byggt 1867.

Om byggnaden och dess renovering

1704-1705 gjordes fyra nya fönster.
1739-1741 byggdes kyrkan ut åt öster (koret).
I mitten av 1800-talet gjordes, i samband med tornbygget en renovering av kyrkans interiör och inredning.
1926 genomgick kyrkan en stor ombyggnad och restaurering. Då tillkom en ny del av kyrkan, ett så kallat tvärskepp. På kyrkans norra sida byggdes då även sakristian (heligt rum).
1932 gjordes den elektriska installationen.
1983 genomgick kyrkan en stor renovering invändigt.
1984 iordningställdes kyrkan även utvändigt.
Kyrkogården har under senare år utvidgats.
Församlingshem
Bisättningslokal
Vaktmästarlokal

Inventarier

Altaruppsaten är gjord av Hans Swant 1685. Altartavlan är målad av konstnär Nils Stahre 1685. Den framställer Nattvarden med Kristus och de tolv lärjungarna. På ömse sidor om denna tavla står Moses och Aron i friskulptur. Moses bär de två stentavlorna och Aron bär i sin bröstsköld de tolv stenar, vilka symboliserar Israels tolv stammar.

Predikstolen av ek är av 1600-talstyp med ett så kallat ”ljudtak”. Därunder hänger en duva, symbolen för Den Helige Ande. På predikstolen finns fyra fält, vilka visar de fyra evangelisterna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.

Timglaset är målat i blått och guld. Inköpt 1762.

Dopfunten är från förra delen av 1200-talet, vacker utsirad i täljsten från Mäster Thorkillus´ skola. Dopfatet av mässing är troligen tillverkat i Nürnberg på 1500-talet.

Krucifixet i ek från 1700-talet renoverades 1927. Votivskeppet tillverkades och skänktes 1825 av en Brattöbo som tack till Gud för att han räddades då det skepp han färdades med förliste. Förutom detta Votivskepp, finns ännu ett skepp i kyrkan. Det är regalskeppet Wasa, byggt och skänkt av en församlingsbo 1978.

Läktarbarriärens målningar gjordes 1671. De visar Kristus, de tolv lärjungarna samt Paulus. Takmålningarna utfördes 1796 av Olof Hagström.

Tavlor i kyrkan

1697 målades Jesu dop av N. Michelsohn. Tavlan återfinnes ovanför dopaltaret.

1695 utfördes en stor målning, föreställande Prosten Fredrik Nilsson Bagge och hans hustru Elisabeth. Kung Karl XI tilldelade nämligen Bagge Solberga pastorat 1678 som belöning för att Bagge gjort förbön för den svenske konungen vid en gudstjänst i Marstrand kyrka. Marstrand var då belägrat av danskarna, som beordrat prosten att göra förbön för den danske kungen och hans män. Han trotsade dock denna order och fick ett års fängelsevistelse.

Den svarta tavlan (series pastorum) upptar namnen på församlingens kyrkoherdar. Som första namn ser man ”Herr Arne” 1586, känd från Selma Lagerlöfs bok ”Herr Arnes penningar”.

Textilier

Textilier såsom mässhakar, antependier och predikstolskläden finns i de fem liturgiska färgerna. De är av äldre och yngre datum, tillverkade på ateljéer som specialiserat sig på kyrkliga textilier.

Orgeln

Ny orgel, dock med bibehållande av visst gammalt pipmaterial byggdes av Tostareds kyrkorgelfabrik år 2000. Läs mer om Solberga kyrkas orgel.

Klockorna

Klockorna i tornet, en större och en mindre ringdes förr i tiden för hand; numera sköts detta på elektrisk väg. På den ena klockan står ingraverat:
Ung och gammal hör mitt ljud.
Jag er kallar till er Gud.
Bjuder eder frid och ro,
som i Herrens gårdar bo.
   (1899)

Text: Barbro Gustafsson