Samtal och stöd

Du som vill ha enskilt samtal är välkommen att höra av dig till en präst eller diakon.

Samtalet kan handla om tro, relationer och vardagsliv, det som är angeläget.
Präster och diakoner är erfarna lyssnare och samtalspartners. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att ingenting av det du berättar kommer att föras vidare.
Samtalet är kostnadsfritt.
 
Du kontaktar oss på tfn. eller via e-post, se resp. präst eller diaakon under menyrubriken Kontakt/Anställda.


Vid Norrlands universitetssjukhus finns även Sjukhuskyrkan, för dig som är sjuk eller anhörig och för dig som arbetar med sjukvård. Med oss kan du dela dina tankar om livets mening, glädje, sorg och smärta både till kropp och själ.
Sjukhuskyrkans webbplats.

//