Arbete mot sexuella övergrepp

Alla människor har rätt att bli bemötta med respekt. Ingen har rätt att utnyttja en annan persons tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov. Detta gäller överallt, även inom kyrkan. Där människor möts kan det som inte får ske ändå ske. Svenska kyrkan vill ta sitt ansvar för detta och stödja de som har blivit utsatta för övergrepp i kyrkliga miljöer. Både barn, ungdomar och vuxna.
 
Våga bryta tystnaden
Begreppet sexuella övergrepp omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annan persons vilja räknas som övergrepp. Tidigare tystades sexuella övergrepp ofta ner. Detta ledde inte sällan till att den drabbade kände både skuld och skam över vad som hänt, medan förövaren kunde fortsätta utan att handlingen ifrågasattes. Svenska kyrkan vill medverka till att tystnaden kring sexuella övergrepp bryts, vill våga ta in vad som faktiskt kan hända, och handla därefter.

Kontaktpersoner ger stöd
Inom kyrkan finns ett nätverk av kontaktpersoner, två i varje stift, som lyssnar, ger stöd till egna beslut och förmedlar kontakter till myndigheter och organisationer. Till höger hittar du kontaktuppgifter till Stockholms stifts kontaktpersoner.

Kontaktpersoner i Stockholms stift

Skapad: 2011-05-23 16:45:00

Helena Hagert, tel  08-406 98 11
helena.hagert@svenskakyrkan.se

Erik Lundström, tel 08-617 39 74
erik.lundstrom@svenskakyrkan.se

Riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp

Skapad: 2011-05-23 17:10:00

Svenska kyrkan har utarbetat riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp.
De finns att ladda ner här i pdf-format.

 

//