Oratoriekören Församlingsgården

Onsdagar kl, 19 - 21.30 i Församlingsgården, Östra Esplanaden 9. Körens medlemmar utgör också en förening med syfte är att arbeta för att stärka körmedlemmarnas musikaliska utveckling – exempelvis genom att arrangera körhelger samt arbeta för körens sammanhållning genom sociala aktiviteter.

 

Umeå stads kyrka är körens hemmaarena.

Jonas Östlund, dirigent och konstnärlig ledare
090-200 2627, jonas.ostlund@svenskakyrkan.se

 

 

 

 

 

 

Historik

Skapad: 2009-03-06 10:38:00
Ekonomi
Oratoriekörens verksamhet bedrivs med ekonomiska medel från Umeå Stadsförsamling och Umeå Kyrkliga Samfällighet.
 
1950-talet
I Umeå Stadsförsamling började oratorieverksamheten på 1950-talet under dåvarande kyrkomusikern Birger Erikssons ledning.
De stora passionerna och oratorierna framfördes, exempelvis Bachs Johannespassionen och Händels Messias.
 
1960-talet
Från början av 1960-talet tog Kjell Lundmark över och under hans ledning framfördes de flesta stora verken regelbundet. Såsom Bachs Passioner , Händels Messias, Mozarts Requiem samt andra verk för kör och orkester.
Umeå Stadsförsamlings kyrkokör var stommen i Oratoriekören, som då inte var en självständig kör. Vid framförandet av större verk förstärktes kören av extra inkallade sångare.
Kjell Lundmark ledde Oratoriekören fram till början av 1990-talet.
 
1990-talet
Från mitten på 1990-talet blev Oratoriekören en självständig kör som övar regelbundet varje vecka.
Den huvudsakliga verksamheten är inriktad på en större konsert eller produktion per termin.
Dirigenter och körledare från början av 1990 till 2002 har varit:
Benneth Wållberg, , Thomas Pleje och Kerstin Baldwin.
 
2002 och framåt
Sedan sommaren 2002 är Jonas Östlund körledare för Oratoriekören. Jonas är utbildad vid Geijerskolan i Värmland och musikhögskolan i Piteå.

 

 

 

 

Gruppbild

Foto: Peter Lindegren

Logga

 

 

 

//