Elsa Lundbergs stiftelse

Elsa Lundbergs stiftelse ger bidrag till Tegs församlings ungdomsverksamhet och till trivselskapande verksamhet för äldre, ensamma, skötsamma personer företrädesvis från Tegs församling.

Ansökningarna ska vara till församlingsrådet i Tegs församling, Jägarvägen 16, 904 20 Umeå eller till tegs.forsamling@svenskakyrkan.se.
 

 

 

//