Svenska Kyrkans Unga

Spex på distriktsårsmöte på stiftsgården Flämslätt.

Spex på distriktsårsmöte på stiftsgården Flämslätt.

Svenska kyrkans arbete med barn och unga är organiserat i Svenska Kyrkans Unga, en demokratisk barn- och ungdomsorganisation med fokus på glädje, gemenskap och växande i tro och ansvar.

I Svenska Kyrkans Unga ska alla känna sig välkomna och en viktig princip är att varje barn och ungdom får vara precis som den är.
   Det är viktigt att det finns glädje och gemenskap i verksamheten, men även att barnen och ungdomarna får växa i tro och ansvar i sin egen takt.
   Svenska kyrkans unga i Skara distrikt består av drygt 30 lokalavdelningar med cirka 1600 medlemmar. Organisationen anordnar arrangemang för barn och ungdomar, allt från musikläger och friluftsläger till fördjupningshelger.    
   Distriktsordförande är Linnéa Karlsson.

 

 

 

 

 

Kontakt Svenska Kyrkans Unga

Skapad: 2010-03-22 00:00:00
SKU-logga 
Svenska Kyrkans Ungas kontaktperson på stiftskansliet
är ungdomskonsulent
Jonas Liljeblad
0511-262 15

Vad är och vill Svenska Kyrkans Unga?

Skapad: 2010-03-26 14:05:00

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. (Syftesparagraf)

Följ oss på Facebook!

Skapad: 2012-09-18 18:55:00

Svenska Kyrkans Unga finns på Facebook

//