Gudstjänst

visborg

Foto: åsa höjer


Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.
 

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla!

 

Första söndagen i fastan


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema
Prövningens stund

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi violetta blommor  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Första Moseboken kapitel 4, vers 3 - 7
En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.”

Epistel
Jakobs brev kapitel 1, vers 12 - 15
Salig är den som håller ut då han prövas; när han har bestått provet skall han få det eviga livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir prövad skall säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad, är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullväxt föder den död.

Evangelium
Evangeliet enligt Matteus kapitel 16, vers 21 - 23
Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 31, vers 2 - 6
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du skall leda och styra mig, ditt namn till ära. Du skall lösa mig ur snaran de gillrat, du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.

Dagens bibelord

Lista kalenderhändelser

Stiftsmässa i Stora kapellet
2016-02-13 kl: 12:00
Domkyrkan
Mer information
Löftesförnyelse välsignelse i Domkyrkan
2016-02-13 kl: 13:30
Domkyrkan
Mer information
Högmässa i Visborgskyrkan
2016-02-14 kl: 09:30
Visborgskyrkan
Mer information
Högmässa i Domkyrkan
2016-02-14 kl: 11:00
Domkyrkan
Mer information
Gudstjänst på Gråbo
2016-02-14 kl: 14:30
Gråbo Seniorboende
Mer information
Gudstjänst i Terra Nova kyrkan
2016-02-14 kl: 18:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Öppet hus för barn och vuxna i församlingshuset
2016-02-15 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Öppet hus i Församlingshuset
2016-02-15 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Juniorer i Församlingshuset
2016-02-15 kl: 13:30
Församlingshuset
Mer information
Klapp och Klang i Terra Nova kyrkan
2016-02-15 kl: 14:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Otendag i Församlingshuset
2016-02-15 kl: 14:00
Församlingshuset
Mer information
Meditation i Domkyrkan
2016-02-15 kl: 18:00
Domkyrkan
Mer information
Klapp & Klang i Visborgskyrkan
2016-02-16 kl: 09:00
Visborgskyrkan
Mer information
Öppet hus i Församlingshuset
2016-02-16 kl: 09:00
Församlingshuset
Mer information
Sopplunch i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 12:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Öppet Hus i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 13:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
After school i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 13:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Barnkören Mininova i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 15:00
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Utmanarscouter i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 18:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
Äventyrscouter i Terra Nova kyrkan
2016-02-16 kl: 18:30
Terra Nova-kyrkan
Mer information
1 2 3 4 5  ... 
 
 
 

//