Välkommen till Brunflo-distriktet i Brunflo församling

Interiörbild från Brunflo kyrka.

Interiörbild från Brunflo kyrka.

Hela livet!

Vi i Brunflo distriktet, som är en del av Brunflo församling, vill på olika sätt verka utifrån en helhetssyn på livet. Det betyder att vi vill finnas som en del av människors liv i alla skeden, från barndom till ålderdom. Med ”livet” menar vi både enskilda människors liv och det liv som vi lever i gemenskap med våra nära och med människor i hela världen!

Vi vill stödja din livsvandring i såväl ljusa som mörka dagar, och vi vill vara med och ta ansvar för det samhälle och den värld vi lever i. Det gör vi genom att möta människor med allas lika värde som grundsten. Det får konsekvenser för det sätt vi möter våra församlingsbor, det sätt vi är med och bildar opinion, och det sätt vi kan ta praktiskt ansvar för till exempel miljö- och rättvisefrågor.
Skapad:2013-05-01 14:08:00

Benötigen Sie Hilfe damit, die Texte auf unserer Homepage ins Deutsche zu übersetzen? Wenden Sie sich an unser deutschsprachiges Personal!

Hilfe! Übersetzungshilfe schwedisch-deutsch.

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2009-06-05 10:00:00

En mötesplats för alla, mitt i Brunflo centrum.

Läs mer om Brunnen
Skapad:2013-05-01 16:23:00

Tarvitsetko apua tulkitsemaan kotisivumme tekstejä? Tässa henkilökuntamme jotka puhuvat suomea.

Apu, linkki lisä tietoon.

 

Brunflo distrikt

Skapad: 2009-10-20 10:29:00
Adress: Kyrkvägen 37, 834 98 BRUNFLO
Telefon: 063-140 320
Fax: 063-140 382
E-post: brunflo.pastorat@svenskakyrkan.se

Brunflo kyrka ligger i utkanten av Brunflo samhälle som i sin tur ligger längst in i Brunfloviken, Storsjön. Ca 5000 invånare i en bygd med anor. Kyrkan har en klockstapel från 1100-talet och bygdens historia finns väl dokumenterad.

 

Vad händer?

Öppet Kyrkis
2014-04-24 kl: 09:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Andakt
2014-04-24 kl: 11:00
Löjtnantsgården, Brunflo
Mer information
Sopplunch
2014-04-24 kl: 11:45
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Sopplunch
2014-04-24 kl: 12:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Gudstjänst
2014-04-27 kl: 11:00
Brunflo kyrka
Mer information
Gudstjänst
2014-04-27 kl: 11:00
Näs kyrka
Mer information
Öppet Kyrkis
2014-04-28 kl: 08:30
Församlinghemmet, Näs
Mer information
Öppet Kyrkis
2014-04-28 kl: 09:00
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Miniorer
2014-04-28 kl: 13:00
Sockenstugan, Kök
Mer information
Brunflokören
2014-04-28 kl: 18:30
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Öppet Kyrkis
2014-04-29 kl: 09:00
Sockenstugan, Kök
Mer information
Öppet Kyrkis
2014-04-29 kl: 09:00
Ängsmokyrkan, Torvalla
Mer information
Bönegrupp
2014-04-29 kl: 10:00
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Sopplunch
2014-04-29 kl: 12:00
Sockenstugan, Ångsta
Mer information
Café Vilan
2014-04-29 kl: 12:30
Ängsmokyrkan, Torvalla
Mer information
Mitt på dagenträff
2014-04-29 kl: 13:00
Sockenstugan, Ångsta
Mer information
musikverksamhet inklusive ångstabandet och ångstasingers
2014-04-29 kl: 13:00
Sockenstugan, Ångsta
Mer information
Kyrkverkstad
2014-04-29 kl: 14:30
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Miniorer 6-8 år
2014-04-29 kl: 15:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Änglakören
2014-04-29 kl: 15:30
Ängsmokyrkan, Torvalla
Mer information
1 2 
 
 
 

 

//