Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas gravrätt, och den varar i 25 år.

Gravrätt är den tid en gravplats är upplåten till en eller flera gravrättsinnehavare. (Observera skillnad på gravrätt kontra gravskötsel.)
I Mullsjö-Sandhems församling finns det möjlighet att välja mellan att gravsättas i en enskild gravplats, i askgravplats eller i minneslund. Oavsett typ av gravplats gäller 25 års gravrätt.
 • En gravplats i enskild kist- eller urngrav:
  En (eller flera) gravrättsinnehavare måste utses av de anhöriga. Innehavaren får ett gravbrev efter begravningen där det står hur länge gravrättstiden varar. Om det så småningom blir en ny gravsättning i gravplatsen så förlängs gravrätten automatiskt i 25 år. När gravrättstiden har gått ut kan innehavaren förnya rätten i ytterligare 15 år för 600 kronor.
 • En gravplats i askgravplats:
  En (eller flera) gravrättsinnehavare måste utses av de anhöriga. Innehavaren får ett gravbrev efter begravningen, och betalar en avgift på 5.300 kronor där såväl en namnbricka som gravskötsel ingår. När gravrättstiden har gått ut kan innehavaren förnya rätten i ytterligare 15 år för 600 kronor.
 • En gravplats i minneslund:
  Ingen gravrättsinnehavare utses. Ett minnesbrev skickas till de närmast anhöriga efter begravningen. Det finns ingen möjlighet att förnya gravrätten efter 25 år.

 

Karta över kyrkogården

Skapad: 2010-06-02 00:00:00
Här kan du se kartor över församlingens kyrkogårdar. Om du har nummer på gravkvarter och gravplats kan du hitta just den grav du letar efter.
Bjurbäcks kyrkogård

Nykyrka kyrkogård
Sandhems kyrkogård
Utvängstorps kyrkogård

Kontakt angående kyrkogårdsfrågor

Skapad: 2008-12-01 00:00:00
 • Församlingsexpeditionen

Assistent Ann Sääv
Tel: 0392-122 00
Fax: 0392-109 21

 
 • Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Olle Gustavsson, främst Nykyrka och Bjurbäck:
Tel 0392-312 07
Mobiltel 070-36 88 418

Fredrik Rydholm
Tel 0392-130 57
Mobiltel 073-067 10 08

Ove Algotsson, främst Sandhem och Utvängstorp:
Tel 0515-76 05 08
Mobiltel 073-067 10 26 

Alla vaktmästarna hittar du under Personal

 
 

 

//