Svenska kyrkan Västerås

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Västerås Besöksadress: Domprostgården, V Kyrkogatan 3, 72215 Västerås Postadress: Svenska kyrkan Västerås, BOX 5, 72103 VÄSTERÅS Telefon: +46(21)814600 E-post till Svenska kyrkan Västerås Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Västerås Stadsmission

Västerås stadsmission driver på uppdrag av Svenska kyrkan diakonalt/socialt arbete med hela Västerås som verksamhetsområde.


Västerås stadsmissions arbete är i huvudsak sådant som en enskild församling har svårt att klara av på egen hand. Arbetet sker i dialog med och nära samverkan med Svenska kyrkans församlingar.

Uppdraget har två huvudmålgrupper:

 
• Människor i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa.
• Ungdomar i eller i risk för långvarigt socialt utanförskap

För dessa målgrupper ska Västerås stadsmission:


• Bedriva ett uppsökande fältarbete i avsikt att skapa förtroende, tillit och vilja till förändring
• Bedriva ett ombudsarbete på uppdrag av deltagaren i avsikt att skapa motivation för förändring och kartlägga och koordinera de insatser som behövs för ett socialt värdigt liv
• Bidra till förändringsarbete genom att själva skapa eller skapa relation till instanser i samhället som kan bidra till exempel till boende, sysselsättning och arbete, hälsa, sociala nätverk med mera.
• Ge stöd åt målgrupperna att tala för sig själva eller tala för målgruppen visavi samhället i övrigt, till exempel i form av opinionsbildning.

Hemsida: www.vasterasstadsmission.se