Utträde ur Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en bred och livlig gemenskapsbyggande verksamhet som du bidrar till genom ditt medlemskap.

Svenska kyrkan har en bred och livlig gemenskapsbyggande verksamhet som du bidrar till genom ditt medlemskap. Foto: Lena Stenberg / IKON

Som medlem i Svenska kyrkan är du viktig och du bidrar på olika sätt till kyrkans liv och verksamhet. Här får du veta hur du lämnar oss, men också vad kyrkoavgiften och begravningsavgiften som du ser på din deklarationsblankett egentligen är för något.

Genom ditt medlemskap och din kyrkoavgift bidrar du till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

En avgift som gör gott för många

Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas,
  • gemenskapsträffar för äldre,
  • ett rikt musikliv med körer och musiker,
  • underhållet av våra kyrkobyggnader


Du stödjer även en kyrka som:

  • vill förmedla hopp till den som drabbas av sorg och smärta.
  • vill vara med och uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner.
  • tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

​Om utträdet 

Du avslutar ditt medlemskap genom en skriftlig begäran till din lokala församling. Det kostar ingenting.

Blankett om utträde (PDF) >>
Blankett om utträde för barn (PDF) >>

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka våra kyrkor även efter ditt utträde. Du är även alltid varmt välkommen tillbaka som medlem om du så önskar.

Bra att veta innan du går ur Svenska kyrkan

Kyrklig vigsel

Om du och din partner i framtiden vill ha en kyrklig vigselceremoni måste någon av er vara medlem i Svenska kyrkan.

Begravning

Om du går ur Svenska kyrkan är det bra om dina anhöriga får veta det. Särskilt viktigt är det att de känner till det inför din framtida begravning. Den som inte är medlem i kyrkan har nämligen inte rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker i en kyrkobyggnad.

Begravningsavgiften

Begravningsavgift är obligatorisk att betala för alla som är folkbokförda i Sverige och har haft någon form av inkomst. 

Avgiften täcker kostnaderna för att anlägga och sköta kyrkogårdar med gravplatser, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremonin. 

Utträde

När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse från din församling.

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senaste 31 oktober.

Läs mer om detta på Skatteverkets sida "Avgift till trossamfund i skattebeskedet"

 

Utträde för barn

Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. 

Även ungdomar som inte är medlemmar i Svenska kyrkan är välkomna att delta i kyrkans konfirmationsundervisning.

//