Hammarbykyrkan

Hammarbykyrkan.

Hammarbykyrkan. Foto: Michael Anderson

Hammarbykyrkan är efter den 1 juli 2013 inte längre en samarbetskyrka inom Skarpnäcks församling.

 

Avtalet mellan Skarpnäcks församling och Hammarbykyrkan är uppsagt. Det innebär att arbetet i Hammarbykyrkan efter den 1 juli drivs av EFS-föreningen. Du kan få mer information om verksamheten på deras egen webbplats. 

EFS-föreningen i Hammarbykyrkan har en egen hemsida: www.hammarbykyrkan.nu 

 

Avtalet mellan Skarpnäcks församling och Hammarbykyrkan

Det samarbetsavtal som gällt mellan Skarpnäcks församling och EFS-föreningen i Hammarbykyrkan är uppsagt efter beslut i Kyrkorådet. Detta som ett led i att omfördela resurser inom Skarpnäcks församling.

_____________________

Överenskommelse om uppsägning
Den 2 april 2013 gjordes en överenskommelse som bland annat innebär att den uppsägningstid på två år som fanns i det ursprungliga samarbetsavtalet inte gäller. Istället upphör avtalet att gälla den sista juni 2013.

Ny distriktsindelning
Den 1 juli 2013 införs en ny distriktsindelning i Skarpnäcks församling. Samtidigt övergår den personal som varit anställd av Skarpnäcks församling, med placering i Hammarbykyrkan, till andra uppgifter inom församlingen.

Bidrag till EFS-föreningen
Som en del i den förtida uppsägningen betalar Skarpnäcks församling ut ett verksamhetsbidrag samt ett engångsbelopp till EFS-anställd personal i Hammarbykyrkan.

 

 


 


 


Om EFS

EFS, som står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan.

Den startade år 1856. Idag finns omkring 400 EFS-föreningar i landet, både självständiga EFS-församlingar och samarbetskyrkor mellan EFS och Svenska kyrkan.

Hammarbykyrkan EFS har cirka 190 medlemmar. I hela Sverige finns cirka 16 000 medlemmar inom EFS.


Till EFS webbplats (öppnas i nytt fönster)

//