Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse. Styrelsen ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete. Stiftsstyrelsen samordnar stiftets verksamhet, till exempel budget, personalfrågor samt fördelning av struktur- och kyrkobyggnadsbidrag.

Stiftsstyrelsen fattar beslut om prästorganisationen i stiftets församlingar och i frågor som rör förändringar av den kyrkliga indelningen i stiftet (församlingar, pastorat, samfälligheter och kontrakt). Stiftsstyrelsen består av tio ledamöter. Biskopen är självskriven ordförande. Domprosten är biskopens ersättare.
 

Ledamöter i stiftsstyrelsen 2014–2017

Ordinarie ledamöter 
Hans Stiglund, biskop, ordförande
Lars-Gunnar Frisk (posk), förste vice ordförande
Rolf Wikman (posk)
Gunilla Blom (c)
Lilian Nilsson (kr)
Helena Nordvall (BA)
Klas Bergman (s)
Maria Johansson-Berg (s), andre vice ordförande
Titti Ådén (s)
Lennart Åström (s)
Lars Sandberg (s)

Ersättare
Charlott Rehnman, domprost
Monika Andersson (posk)
Lars Pohjanen (c)
Åke Hägglund (c)
Helén Lindbäck (kr)
Maria Andersson, (FK)
Sandra Dahlberg (s)
Roland Andersson (s)
Rosemarie Lundberg (s)
Stefan Hortlund (s)
Anders Rålin (MPSK)

Nomineringsgrupper

Skapad: 2013-11-19 13:45:00
 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)
 • Borgerligt alternativ (BA)
 • Centerpartiet (c)
 • Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK (FiSK)
 • Frimodig kyrka (FK)
 • Kristdemokrater i Svenska kyrkan (kr)
 • Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
 • Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (posk)
 • Sverigedemokraterna (SD)

Stiftsstyrelsens sammanträden 2016

Skapad: 2014-02-03 15:34:00
 • 28 januari
 • 15-16 mars, (Planeringsdag Skellefteå)
 • 27 april
 • 15 juni
 • 22 september
 • 3 november
 • 14 december

Kontakt

Här kan du komma i kontakt med stiftsstyrelsen genom

 

 

//