Nattvard

Foto: PMB Media & Design

"Tag och ät!" "Drick av den alla!"

”Kan man fira nattvard för ofta? Måste det vara nattvard varje söndag? Nej, jag går inte fram, då tror folk att jag är religiös. Jag törs inte! Det är inte för mig. Jag känner mig inte tillräckligt troende. Hur gör jag med barnen? Nattvardsgudstjänster är så långa”. Visst finns det där – tvivlet och frågorna kring nattvarden. Om vi ska försöka ge oss på att ge några anledningar till varför man ska ”gå fram” så får det bli följande:

Fira nattvard…

  • till minne av Jesus och det han gjort för oss. Han har visat oss hur Gud är och han har lidit, dött och uppstått för oss.
  • för att möta Gud. Vi får möta honom i Jesu Kristi kropp och blod. Det är ett mysterium som vi inte vet så mycket om men det är inte heller nödvändigt.
  • för gemenskapen med dina medmänniskor och med Kristus själv. Nattvarden är också en obruten gemenskap med alla som tidigare genom århundradena tagit emot den. Den som väljer att gå fram och ta emot välsignelsen är också delaktig i den gemenskapen. Nattvarden är en gemenskap där hudfärg, politisk åsikt, ålder, hälsa och kulturell bakgrund saknar betydelse. Vi är ett med varandra och med Gud. i tacksamhet över livet, över våra möjligheter, över Gud. I nattvarden får vi tacka för det vi har fått. och bli renad. Ta emot Guds förlåtelse med orden ”för Dig utgiven…, för Dig utgjutet…”
  • i solidaritet med alla behövande på vår jord. Precis som nattvardens bröd och vin räcker till alla vid altaret borde det vara med all jordens resurser. Vi bryter och delar med dem som inte har det vi har i överflöd. Nattvarden påminner oss om att det jordiska och det himmelska hör ihop. Nattvarden är dessutom en i allra högsta grad demokratisk måltid i den mening att vi alla får samma ”mat” och lika mycket.
  • för att du vill överlämna Dig till Gud. Att gå fram är att säga ”Jag kommer” till Gud.

Jesus instiftade nattvarden för att visa oss sin kärlek och ge oss möjlighet att aldrig glömma vem han är. Hans testamente till oss varar för evigt och räcker till alla.


Barn och nattvard
Alla barn är välkomna till nattvarden oavsett ålder. Vi använder uteslutande glutenfria oblater och druvjuice.
Föräldrar kan med fördel hjälpa de minsta att doppa oblaten i kalken, eller välja att ge en liten bit av sin egen oblat. Eller låta barnen gå med fram och ta emot välsignelsen. Visa gärna barnen hur man gör. Höger hand på vänster axel är tecknet för barn eller vuxna som vill ta emot välsignelse.

Foto: PMB Media & Design

Förstår barnen vad nattvarden är?
Nattvarden är, precis som kärleken, ett mysterium. Även om vi inte kan förklara den helt kan vi ta emot den och ge den. Nattvarden är en ”kärlekens måltid” och för de yngsta barnen kan det vara fullt tillräckligt att de upplever det glada och lite högtidliga i nattvarden.

Tveksamheter
Känner du dig som förälder tveksam till barnens nattvardsgång eller har andra funderingar? Ta gärna kontakt med den tjänstgörande prästen vid kyrkkaffet eller återkom under veckan. Telefonnummer hittar du här.

//