Välkommen till utvandrarbygden

Ljuder ligger mitt i utvandrarbygden i vårt pastorat. Bygden är intimit förknippat med Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Här finner du en unik och välbevarad kulturbygd

Ljuder utvandrarbygd

Ljuder utvandrarbygd Foto: Amerikakrummet i Ljuder

"Vidare fanns det inom socknen 274 tjänstehjon, 23 rotehjon, 104 ordinarie fattighjon, 18 bräckta och halta, 11 döva och stumma, 8 blinda, 6 svagsynta, 13 illa vanföra, 4 lama, 5 undermåliga, 3 idioter, 1 halv idiot, 3 horor och 2 tjuvar." Ur "Utvandrarna" av Vilhelm Moberg

Ljuders socken var i mitten av 1800-talet en fattig bygd. Detta var orsaken till att många utvandrade till Amerika. Ljuder är intimt förknippat med Vilhelm Mobergs fyra böcker om utvandringen. Sockencentrum i Ljuder är en välbevarad enhet med kyrka, prästgård, löneboställe, sockenstuga, kyrkstallar och sockenmagasin.

Ljuders kyrka är uppförd i början av 1840-talet och kallas också för "utvandrarnas kyrka". Den är uppförd i nyklassicistisk stil.
Den är enkel och stilren med intressanta grisaillemålningar i koret. Kyrkan är belägen invid Ljuders sjön och framhäver kyrkans storhet på ett medvetet sätt.

Foto: Ljuders kyrka

Söder om kyrkan hittar du kyrkstallarna.
Förr ställde kyrkobesökarna in sina hästar där medan de var i kyrkan.

Foto: Kyrkstallarna

Prästgårdens manbyggnad är uppförd 1842 och påbyggd med en övervåning 1923. Byggnaden är rödfärgad och försedd med en dubbeltrappa. Till prästgården hör även ett brygghus uppförd i skiftesverksteknik. Strax söder om prästgården ligger lönebostället. Ljuders prästgård är tjänstebostad för prästen och tillhör pastoratet.

Foto: Prästgården i Ljuder

Den gula sockenstugan är uppförd under år 1850. Andra våningen var kyrkskolans lärosal
och bostad för läraren under åren 1852-1908. Eleverna flyttades 1910 till nybyggd skola i närheten av byn. När Ljuder var egen kommun hade man sammanträden på bottenvåningen. Ljuders Sockens Sparbank  fanns också i huset. Idag finns Ljuders Amerikarum på nedre våningen som handlar om den stora emigrationen från bygden. Under sommaren ställer bygdens konstnärer ut sina alster på ovanvåningen och ett litet kafé drivs av bygdens frivilliga som arrangeras av hembygdsföreningen.

Foto: Sockenstugan i Ljuder

Ljuders kyrka är regelbundet öppen från maj - augusti månad.
För mer information, kontakta vår vaktmästare på tfn. 344 20

Foto: Ljuders hembygdspark - Harri Holdar Rouhiainen

Läs mer på hembygdsföreningens sidor: http://www.hembygd.se/ljuder/

Läs mer om utvandrarleden på: www.utvandrarleden.se

Läs mer om utvandrarnas hus i Växjö: http://www.utvandrarnashus.se/

Läs mer om utvandrarnas väg på: http://www.utvandrarnasvag.se/

 

Välkommen till utvandrarbygden!

 

Foto: Utvandrarmonumentet i Ljuder

 //