Uppsala domkyrka

Uppsala domkyrka är den enda kyrka i landet som tjänar Svenska kyrkans alla tre nivåer samtidigt: som församlingskyrka, stiftskyrka och Sveriges rikshelgedom. Genom sju sekler har miljoner människor sökt sig hit. Anledningarna har skiftat, från Erik den Helige till Ecce Homo.

Domkyrkan

Domkyrkan ligger mitt i Uppsala, Svenska kyrkans huvudstad, och syns på långt håll över slätten. Den började byggas i mitten av 1200-talet och invigdes 1435. I århundraden har människor rest hit till Nordens största katedral - gudstjänstfirare, pilgrimer som kommit för att se Erik den Heliges reliker, turister... Vi vet ingen exakt siffra, men uppskattar att mer än en halv miljon besökare kommer varje år. 125 000 ljus tänds i ljusträden.

Här kan man känna historiens vingslag, men ändå märka att tiden inte har stannat. Kyrkan är öppen varje dag året runt. Den är inget museum, utan används som kyrka varje dag. Vid viss verksamhet, såsom begravningar och konserter, går det inte att turista i kyrkan.

I domkyrkans norra torn finns ett museum, Skattkammaren, med textilier i världsklass och begravningsregalier som tillhört de kungligheter som begravts i domkyrkan.

I Katedralbutiken i domkyrkan kan du få svar på frågor. Där finns också domkyrkolitteratur till försäljning, liksom CD-skivor med kyrkans körer, souvenirer, vykort med mera.

Läs mer om Uppsala domkyrka här.

Uppsala domkyrka

Nytt brandskydd i Uppsala domkyrka

Skapad: 2010-06-10 00:00:00

Förutom att Uppsala domkyrka är rikshelgedom för Svenska kyrkan är den också en ovärderlig kulturhistorisk skatt. Senaste gången domkyrkan brann var år 1702, och vi vill inte att det ska hända igen. Därför genomför vi nu ett omfattande projekt för att förnya brandskyddet, både det passiva och det aktiva.

Läs mer på projektets hemsida

//