Arkiv och bilder

Här kan man titta på ett urval av händelser och bilder från aktiviteter i Svenska kyrkan Zürich-Basel.

Fotografier som publiceras på Svenska kyrkan Zürich-Basel hemsida får inte återanvändas och/ eller publiceras utan skriftlig tillåtelse från Svenska kyrkan Zürich-Basel.

Om du har blivit fotograferad och inte önskar synas på hemsidan, v g kontakta oss via mejl zurich@svenskakyrkan.se  eller via telefon 044 362 15 80 så tar vi genast bort bilden.

Sidan är under utformning.

//