Rum för stillhet

Foto: Ingegerd Slätteby

I entréhallen på Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök dygnet runt. Här kan du sitta i stillhet eller skriva i förbönsboken.

Samlingar

Måndagar 12.00
Musik och ljuständning

Tisdagar 09.00
Förbönsmässa

Torsdagar 10.15
Musik och ljuständning

 

Vill du bli hämtad för att delta vid tisdagens mässa, ring 046 17 17 39 under måndagen, före kl. 14.00.

 

Krukord

Bredvid dopfunten finner du en kruka med ord att ta med dig på vägen: psalmer, dikter, bibelord och böner. Krukan fylls ständigt på.

 

Förbönsskrin

På bordet vid ingången finns ett skrin. Där kan du lägga din förbönslapp. Vi ber för dig i våra gudstjänster.

 

Ett bönens rum

Prayer room

Foto: Kennet Ruona

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Jag heter:

Jag vill vara anonym:

Min bön:
Vad är 1 + 4 ?

 

Rum för stillhet

Skapad: 2015-10-08 10:15:00

Rum för stillhet i Blockets entré är sjukhusets erbjudande till dig som behöver en stunds stillhet och avskildhet. Detta är inget invigt kyrkorum utan rummet är skapat för att rymma alla, oavsett tro, livsåskådning eller religion. 

Rum för stillhet togs i bruk 1997. Det ritades av arkitekt SAR Lennart Arwfidsson, ATRIO Västervik, och hantverkarna kom från Malmöhus fastigheter. Fönstren är gjorda av glaskonstnär Cilla Persson, Göteborg, och triptyken bakom altaret, Marialilja, är målad av konstnären Maria Hilfon. Rummet bekostades av sjukhuset och konsten av landstingets kulturnämnd.

 

//