Här kan du ladda ned aktuella kontaktuppgifter till Svenska kyrkans församlingar i utlandet (pdf) >>

Asien: 
Mogens Amstrup-Jacobsen,
Tel +46 (0)72-505 5724

Afrika:
Ulrica Fritzson
Tel +46 (0)72-505 5732

Sydamerika:
Lasse Svedberg
Tel +46 (0)70-299 3653

När du
behöver hjälp

Svenska kyrkan i utlandets personal har en speciell kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga vid övergrepp, olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), svenska ambassader, konsulat och andra aktörer samarbetar vi för att möta människor i nödsituationer och ge tillfälle för samtal.

Du kan nå alla utlandsförsamlingar genom växeln på Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Telefonnummer dit är 018-16 95 00.  

 

 

 

 

//