Vaksala kyrka - mellan staden och landet

Vaksala kyrka och Vaksala kyrkcentrum med rapsen i full prakt i förgrunden. Tack till Verna Davida som fotograferade och skickade in bilden till oss!

Vaksala kyrka och Vaksala kyrkcentrum med rapsen i full prakt i förgrunden. Tack till Verna Davida som fotograferade och skickade in bilden till oss! Foto: Verna Davida

Vaksala kyrka uppfördes på 1100-talet innan Uppsala blev ärkebiskopsdöme år 1164. De äldsta kalkmålningarna härstammar från 1300-talets förra hälft. Dessa överkalkades 1793-95 och togs inte fram igen förrän vid restaureringen 1929. Från 1300-talet finns också kyrkans konsekrationskors (invigningskors) kvar, målade på väggarna. Sällsynt är att man som i Vaksala bevarat en ljushållare insatt mitt i invigningskorset.

Vaksala kyrkas öppettider

 

  • Måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00 
    • Lördag och söndag kyrkan är öppet i samband med gudstjänster  

       
[Om du har flash installerat kan du navigera i 360-gradersbilden av Vaksala kyrka som du ser ovan. Använd musen och dra runt i bilden.]

 

Målningarna i valven har utförts på 1400-talet av den så kallade Ärentunaskolan och framställer scener ur Gamla Testamentet.

Kyrkans förnämsta konstföremål är altarskåpet som är ett av de större i landet. Skåpet är beställt för Vaksala kyrka och tillverkat i Antwerpen på 1500-talet. Altarskåpets bilder skildrar Jesu lidande och död med korsfästelsen som centralbild. På de bevarade inre flyglarna finns helgon och martyrer, bland annat kyrkans skyddshelgon S:t Andreas liksom även den heliga Birgitta. Predellan, den nedre delen av altartavlan, återger liknelsen om de visa respektive de ovisa jungfrurna. Denna liknelse läses i högmässan på söndagen före domsöndagen i kyrkoåret varför denna söndag blivit Vaksala kyrkas egen dag, vaksaladagen.

Kyrkans äldsta inventarium är en biskopsstol från 1100-talet vilken är placerad på norra väggen i koret. I det norra kapellet, Mariakapellet, finns en Mariaikon med fem bilder målad för Vaksala kyrka av fader Robert de Caluwé från Finland.

I kyrkans södra kapell, Andreaskapellet, står en kopia av den 1300-talsdopfunt som sedan 1870 finns på Statens historiska museum. Den ursprungliga dopfunten är troligen tillverkad i domkyrkohyttan av samme mästare som utfört stenarbeten i Uppsala domkyrka. Andreaskapellet används för de flesta dopgudstjänster som firas i kyrkan. Kyrkan är öppen vardagar kl 9-15 samt lördagar och söndagar i samband med gudstjänster.

Intill kyrkan finns kyrkboden Tiondeboden som uppfördes på 1400-talet och som har använts såväl som förråd som kyrkhärbärge.

 

Filer för nedladdning

//