Att bli församlingspedagog

Utbildning

Utbildning Foto: IKON

För att bli församlingspedagog krävs lärarexamen. Därpå följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Innan du kan påbörja de avslutande studierna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i en församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen antingen på grundnivå eller på avancerad nivå. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare eller låg-, mellan- eller ämneslärare. 

För blivande församlingspedagoger som påbörjat sin fackutbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler, se behörighetsregler

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart. Höstterminen 2015-vårterminen 2017 ges utbildningen på halvfart, se under Halvfartsubildning församlingspedagog 2015-2017.

 

2013 års utbildningsordning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Skapad: 2009-04-24 00:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//