Bro kyrka

Placerad på en höjd längs väg 148 mellan Visby och Fårösund, ligger en av Gotlands mest kända kyrkor. Med sin rosa ton och sitt speciella utseende inbjuder kyrkan till besök. Bro är sedan urminnes tider känt som en kultplats.

Bro kyrka på Gotland

Bro kyrka

Kyrkan är byggd i kanten av ett änge från järnåldern. Här finns offerkällor, stenar med slipskåror och bildstenar från 400-talet. Här byggdes under tidigt 1100-tal en kristen kyrka i den runda, romanska stilen. Kvar i sin helhet från den första kyrkan är tornet. Resten av kyrkan byggdes om när den nya gotiska stilen blev populär. Stenarna från den romanska kyrkan återvanns, till exempel kan man på kyrkans södervägg se en mängd olika djur i relief. Det nya koret i unggotisk stil stod färdigt år 1236. Långhuset som byggdes runt år 1300 representerar höggotiken med sina tydligt spetsiga fönster och väl tilltagna tympanon över porten. Sättet att bygga är det samma som på övriga Gotland – när man hade råd byggde man om kyrkan så långt som pengarna räckte. Liksom på övriga ön fick byggandet ett dramatiskt slut i och med pesten 1350 och Valdemar Atterdags intagande av Gotland 1361. Handeln upphörde på bara något decennium, och det tog flera hundra år innan ekonomin på ön åter repade sig.
 
Magnifika målningar
Historien avspeglar sig även inne i Bro kyrka. Bland de äldsta inventarierna är den mycket speciella dopfunten som fortfarande är placerad längs bak i kyrkan liksom under medeltiden. Dopfunten har även ett lock i form av en träborg. Krucifixet är även det från den första 1100-talskyrkan. Slående är också alla de målningar som finns på väggarna. Här är alla århundraden representerade. Över predikstolen från 1600-talets slut hänger ett bjärt blått målat draperi med guldfransar. En stor målning från tidig medeltid visar Kristus som världshärskare, och långhusets väggar pryds av en mäktig passionsfris. Framme i koret finns en korbänk med en vacker paradismålning. Glöm inte att titta upp och njut av valvens dekorationer.
 
Botgörarcell med bildstenar
Bro kyrka var en rik kyrka, generöst utsmyckad och ägare till många dyrbara föremål. Till grund för detta låg den egna socknens rika farmannabönder, men gåvor kom också från de många besökarna. Det helga korset i Bro var ett mål för pilgrimer från hela Norden. I tornets södra vägg finns två kammare inmurade, sakristian och botgörarcellen. Botgörarcellen stod alltid öppen, så att resenärerna kunde gå in och via ett litet fyrklöverformat fönster se in till altaret. Idag är kyrkan oftast öppen dagtid, men botgörarcellen är ändå värd ett besök. Härinne finns flera bildstenar från järnåldern.
 
Mer om Bro socken
Bro socken är rik på formlämningar från de flesta tidsåldrar. Iögonfallande är Bro Stainkalm, ett stort bronsåldersröse med många spännande historier kring, men här finns många andra spännande formfynd. Vill du se mer av Bro finns en kortare vandringsled (kartor vid kyrkan) som tar dig runt socknen. För en mer omfattade upplevelse kan du vandra pilgrimsleden mellan Visby och St Olofsholm, som förstås passerar Bro kyrka.
Idag bor drygt 300 personer i Bro. Det finns flera småföretag och gårdar. Sockens största arbetsgivare är äldreboendet Tingsbrogården. Den flitigt utnyttjade gamla skolan som nu kallas Bro föreningsgård samlar dagligen till möten, boulematcher och cirkelverksamhet. Läs mer om Bro och det rika föreningslivet på socknens egen hemsida, www.brosocken.se
.
 

Öppna kyrkor

Skapad: 2014-05-09 14:52:00

Kyrkorna på norra Gotland är öppna för besök, ljuständning, enskild bön och andakt
15 maj till 15 september,
minst kl 9-17.
Om du vill in i kyrkan under övrig tid, kontakta klockaren för respektive kyrka. Deras telefonnummer hittar du här.

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Skapad: 2013-10-07 09:22:00

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

Tel 0498-22 27 00

(Obs! Nytt nr)  

Expeditionen 
Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, onsdag, torsdag 9-12, tisdag 13-15
Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

​Gravärenden och kyrkogårdsförvaltning
tel 0498-22 51 26

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/norragotland www.facebook.se/norragotlandspastorat

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan 

Bro Church

Skapad: 2010-06-22 14:24:00
Just outside Visby, on the road to Fårö, you find Bro church. This has been a place of worship for thousands of years - long before the christian church. In the wooded meadow behind the churh there used to be a well were vikings made sacrifices. There are graves from the Bronze era, as well as many picture stones from the 5th and 8th century. Some of the picture stones have been re-used in the church - notable in the little prayer-chamber and on the south wall.
The church we see today was remedelled during the 13th century. The tower was finished 1236, and the rest of the church was built using stones from the previous, smaller, romanesque church. Bro was concidered a wealthy church, since many pilgrims came here and made donations.
Inside the church, you will find beautiful carved wooden statues, dating back to the earliest church in some cases. Bro church used to be beautifully painted from the floor to the ceiling. Many of these paintings have now been restored and Bro is still one of Gotland's most colorful churches. Every generation have added to the paintings, so here you will find the classic Passion-paintings from the 1300s describling Jesus suffering as well as bold 16-  and 1700s acantus leaves and fake fabric climbing the walls.
The church is open for visits every day from May 15 to September 15. For information about services and conserts, please contact the parish on +46 498 270 560 or e-mail grm@telia.com.

//