Redvägs kontrakt

Norra Mo pastorat
Församling: Norra Mo
Kyrkvägen 12, 560 25 BOTTNARYD
Tel 036-200 05, Fax 205 30
Kyrkoherde: Ingemar Persson
Pastoratets hemsida

Ulricehamns pastorat
Församlingar: Ulricehamn, Åsunden, Timmele, Hössna
V Kyrkogatan 3B, 523 30 ULRICEHAMN
Tel 0321-28 300
Kyrkoherde: Christian Sandblom
Pastoratets hemsida

Norra Hestra pastorat
Församlingar: Norra Hestra
Svenska kyrkan Mogatan 17, 330 27 HESTRA
Tel 0370-33 50 12, Fax 33 59 73
Kyrkoherde: Ingemar Nilsson

Redvägs pastorat
Församling: Redväg
Box 12, 520 24 BLIDSBERG
Tel 0321-299 60, Fax 313 40
Kyrkoherde: Carolina Davidson
Pastoratets hemsida

Södra Vings pastorat
Församlingar: Södra Ving, Hällstad
Pastorsexp, 523 98 HÖKERUM
Tel 0321-53 11 40
Kyrkoherde: Lars Kempe
Pastoratets hemsida

 

 

 

 

//