ELCSA-ED (södra Afrika)

Det östra stiftet av Evangelical Lutheran Church in Southern Africa ELCSA-ED - ett av våra vänstift.

2003 undertecknades formellt ett vänstiftsavtal mellan Göteborgs stift och ELCSA-ED, men kontakterna mellan de bägge stiftet är äldre än så. ELCSA-ED leds för närvarande av biskop Absalom Mnisi och består av två kontrakt, med sex pastorat vardera. Pastoraten består av 4-5 församlingar och man försöker ha minst en präst i varje pastorat. Ett av kontrakten omfattar den sydafrikanska provinsen Mpumalanga och kallas ofta för IGWA. Det andra kontraktet omfattar kungadömet Swaziland, i vars huvudstad Mbabane stiftscentret ligger.
Vänstiftsarbetet består bland annat i att skapa mötesplatser för att utbyta erfarenheter av vad det innebär att vara i så olika kontexter och med så olika förutsättningar. Under relaterade dokument finns en översikt av stiftskontakterna sedan år 2000. Romelanda församling i Göteborgs stift har sedan flera år en vänförsamlingskontakt med pastoratet Entombe i Sydafrika och intresse finns av att knyta fler kontakter mellan församlingar/pastorat i Göteborgs stift och i ELCSA-ED. Den som önskar kan få kontinuerlig information om kontakterna med ELCSA-ED genom att anmäla intresse av den e-postlista som administreras av handläggaren för internationella frågor, Peter Andersson.
I Swaziland finns Lutheran Development Service, LDS, knutet till ELCSA-ED. LDS startade arbetet i Swaziland för katastrofhjälp till flyktingar från Moçambique under inbördeskriget på 80-talet, då direkt underställt Lutheran World Federation i Genève. Numera har arbetet gått över till utvecklingsbistånd med inriktning på mikrokrediter, HIV och mathjälp till det torra låglandet i öster, med stöd från LWF och World Food Programme.
ELCSA-ED är det minsta och yngsta stiftet av de sju stiften som utgör Evangelical Lutheran Church in Southern Africa, ELCSA. Kyrkan är resultatet av mission från USA och Europa sedan 1800-talet. Sedan 50-talet bestod den av fem regionala kyrkor, där den sydöstra regionen var resultatet av missionsorganisationers verksamheter med rötter i Berlin, Norge, USA, Sverige och Hermannsburg (Tyskland). 1975 förenades regionerna till det nuvarande ELCSA, som med sina drygt halv miljon medlemmar är den största lutherska kyrkan i Sydafrika. De flesta av de lutherska kyrkorna i södra Afrika ingår sedan 1991 i Lutheran Communion in Southern Africa, LUCSA.
 
Peter Andersson
Stiftskonsulent med ansvar för internationella frågor
Tel 031-771 30 36
E-post: peter.j.andersson@svenskakyrkan.se
 
 

//