Förorenat vatten förstör framtiden

Sextonåriga Amarech Olor i Etiopien hämtar familjens dricksvatten.

Sextonåriga Amarech Olor i Etiopien hämtar familjens dricksvatten. Foto: Lars Rindeskog/IKON

Förorenat vatten är ett av de största hoten mot människors liv. Barn missar skolan och vuxna en bättre framtid därför att de saknar rent dricksvatten och bra toaletter.

Varje dag dör 4 000 barn barn av vattenburna sjukdomar. De dör i onödan, vad de behövde var inte dyra mediciner utan rent dricksvatten och tillgång till en toalett.

Dåligt vatten ger hög frånvaro
Diarrésjukdomar som orsakas av vatten, som kolera och dysenteri, gör att barnen får hög frånvaro i skolan. Barn går miste om fler än 440 miljoner skoldagar per år grund av vattenburna sjukdomar. Får de inte behålla maten riskerar de också inlärningssvårigheter.

”En tyst katastrof” kallar FN:s utvecklingsorgan UNDP situationen. Förutom det enorma mänskliga lidandet så leder all sjukdom till att den ekonomiska utvecklingen i många utvecklingsländer går långsammare.

Toalettbrist hämmar utvecklingen
Vuxna drabbas också. Nästan varannan person i ett utvecklingsland lider dagligen av något slags hälsoproblem som beror på brist på vatten och en bra toalett. UNDP har räknat ut att den här typen av sjukdom gör att Afrika söder om Sahara varje år förlorar fem procent i beräknad tillväxt – det motsvarar betydligt mer pengar än vad regionen får i bistånd.

Att inte kunna besöka en toalett under trygga former är integritetskränkande. I skolor som saknar toaletter är det en orsak till att flickor avbryter sin skolgång, särskilt när de kommit i puberteten.

Slöseri med tid
Vattenbrist är ett enormt slöseri med människors tid och krafter. På landsbygden i Afrika ägnar människor, oftast kvinnor och barn, en fjärdedel av sin vakna tid till att hämta vatten.

Sjukdomarna och det eviga vattenbärandet hindrar vuxna från att arbeta med annat som skulle ha gett dem mer inkomster, det hindrar barn från att läsa läxor och från att gå i skolan. På så sätt kan förorenat vatten förstöra människors möjligheter och framtid.

Vatten kan leda till döden
Ett av millenniemålen som FN:s medlemsländer enades om - och som också är uppfyllt  - handlade om att halvera andelen personer som inte har tillgång till vatten. Att inte ”ha tillgång till” låter inte så dramatiskt. Men i klarspråk handlar det om att människor måste gå många kilometer för att hämta dricksvatten och att de tvingas använda vatten från rännstenar, diken och vattendrag som kan leda till svåra sjukdomar - eller döden.

 

Var med och bidra du också! - stöd insamlingsprojekt för en Hållbar utveckling

Skapad: 2010-02-18 00:00:00
Hållbar utveckling
Läs om våra insamlingsprojekt inom temat Hållbar uveckling >>
(Där ryms projekt inom såväl landsbygdsutveckling med mikrokrediter som klimat och miljö och ekonomisk rättvisa.)

 

 

//