Om Umeå stadsförsamling

 • Vy NO

  Vy NO Foto: Peter Lindegren

 • Vy SV

  Vy SV Foto: Peter Lindegren

 • Vy SO

  Vy SO Foto: Peter Lindegren

 • Vy NV

  Vy NV Foto: Peter Lindegren

Umeå stadsförsamling är en del av Svenska kyrkan i Umeå. Församlingen är en av de största i Luleå stift. Den består av stadsdelarna: Haga/Sandbacka, Berghem, Centrala staden, Västerslätt, Ersboda, Ersmark

Övriga församlingar i Svenska kyrkan i Umeå:
 
Umeå fick sina stadsprivilegier år 1622 och har idag ca 120 000 invånare. Av dem är över 68 000 medlemmar i Svenska kyrkan i Umeå. 

 

Staden är känd för sina björkar. Idag finns ca 3 000 planterade runt om i staden. De planterades från början som ett sätt att minska risken för nya bränder efter den stora stadsbranden 1888. ​

Umeå stadsförsamling

Skapad: 2008-12-10 00:00:00

Besöksadress: 
Församlingsgården (med kontor och verksamhetslokaler)
Östra Esplanaden 9

Postadress:
Umeå stadsförsamling
Box 525
901 10 Umeå 

E-post: E-post till Umeå stadsförsamling

Telefon:
+46(90) 200 25 00

Historia

Skapad: 2007-10-15 20:14:00

Historia
- Umeå stadsförsamling bildades år 1646
- År 1871 bildade Usf eget pastorat
- 1971 delades Usf i två församlingar (Ålidhem)
- 2014 blir församlingen en del av Umeå pastorat

Kyrkoherdar genom åren:
Ericus Petri Niurenius
1649 - 1661
Ericus Olai Plantin
1663 - 1688
Olaus Petri Linnerius
1690 hann ej tillträda
Petrus Asp
1691 Tillträdde aldrig
Johan Ol. Helsing
1692 - 1693
Matthias Petri Bille
1694 - 1710
Nils Nilsson Grubb
1713 - 1724
Abraham Lidenius
1726 - 1728
Zacharias Nic. Plantin
1730 - 1733
Ericus Joh. Fluur
1735 - 1757
Nicolaus Ol. Sund
1759 - 1787
Jacobus Jac. Eurenius
1790 - 1797
Fredrik Hofverberg
1800 - 1809
Olof Hambræus
1812 - 1833
Anders Abraham Grafström
1836 - 1870
Isak Bexelius
1872 - 1886
Oscar Staffan Carl Ossian Klingspor
1887 - 1898
Torsten Hildebrand Svatengren
1900 - 1920
Einar Efraim Silén
1922 - 1950
Georg Holmquist
1950 - 1960
Karl-Gunnar Grape
1960 - 1976
André Östlund
1976 - 1987
Håkan Holmlund
1987 - 2008
Kenneth Nordgren
2009 - 2015
Anders Sandberg
2015 -

//