Historik

grundstenen

Grundstenen läggs ner till bygget av Gustafskyrkan 1908.

Svenska kyrkans verksamhet i Köpenhamn startade 1901 då Pastor Nils Widner blev utsänd för att arbeta bland svenskt sjöfolk. Verksamheten kom dock snart att rikta sig till de många tusen svenskar som fanns i Köpenhamn med omnejd. Gudstjänster förrättades till en början i Garnisonskirken och i förhyrda lokaler på Rysenstensgade höll man dagliga sammankomster i de olika föreningar som bildades efter hand.

Behovet av en egen kyrka växte och 1903 bildades “Svenska Kyrkoföreningen” som såg som sin uppgift att förverkliga byggandet av en svensk kyrka i Köpenhamn. De svenskar som då bodde här band sig till att skänka 10 öre per vecka för att bekosta kyrkobyggandet. Uppdraget att rita kyrkan gick till domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin som tecknade den i tidstypisk nationalromantisk-jugendstil med kyrkorum, samlingslokaler, kontor, prästgård, personalbostäder, arkiv och förrådsutrymmen.

1908 lades grundstenen till kyrkan i närvaro av både det svenska och det danska kungaparet. Svenska Gustafskyrkan invigdes 1911 och namngavs efter dåvarande kung Gustaf V.

25-årsjubileum 1936_kungligt besök

 

 

 

 

Läs mer

Series Pastorum

Skapad: 2013-08-14 12:46:00

NILS WIDNER 1912-1914

ARVID BOMAN 1914-1948

BENGT SÖDERBERG 1948-1976

OLLE EK 1976-1993

SIXTEN KLEMETZ 1992-2003

THOMAS STOOR 2003-2009

GUNNAR PELINKA 2009-2011

PER LIDBECK 2012-

 

 

 

//