Du är efterlängtad

Gud längtar efter oss! Gud längtar efter en närmare relation till varje människa. Gud längtar alltid efter oss, också när vi håller oss på avstånd, så som en förälder kan längta efter sitt barn.

Ungdomar 

Bäve församlings vision bygger på att all längtan börjar hos Gud. Han längtade efter människor att älska innan han skapade oss. Ibland känner alla någon form av längtan inombords och som leder oss att söka vidare efter något utanför oss själva. Detta är typiskt för oss människor. Ibland framställs det som en mänsklig svaghet, men i djupare mening är det detta som gör oss till just människor! När vi berörs av denna känsla inombords är det Gud som vill möta oss med sin längtan efter en närmare relation till varje människa.

På gång i Bäve 

På gång i Bäve februari 2016

Nu går vi in i fastetiden. Visst blir vi utmanade av våra muslimska grannar som tar det här med fasta mer på allvar. Vad menar vi med en 40-dagars fasta inför påskens livsavgörande händelser?

Det är ju inte längre sedan länge ett kyrkligt påbud. Istället har det kanske bara blivit ett ord eller ett dåligt samvete. Kan vi göra något positivt av det? Kan detta med att avstå något av det materiellt goda för ett större syfte bli en god tradition som betyder något i våra liv?

Lutherhjälpens fasteaktion var ett sådant försök att i en värld med alltmer ojämlikt fördelade resurser medverka till att en utjämning kan ske. Det mest effektiva idag kanske är Fairtrade-handeln. När vi handlar sådana produkter hjälper vi fattiga att med egen kraft förbättra sin och sina barns livssituation.

Ett annat sätt är att bli fast givare, att varje månad avsätta ett visst belopp till välgörande ändamål som t.ex. Agape, Svenska kyrkans internationella arbete. Men vad blir det då av fastan, att just under perioden inför påsk avstå något som känns och att göra det i Jesu efterföljd? Han avstod från allt och blev som en av oss, lydig intill döden på ett kors.

För någon kanske en extra gåva till återställandet av Agape efter branden som tog alla Agapes och barnens ägodelar kan vara ett gott alternativ. För en annan kan det vara att dra in på maten och rent fysiskt fasta. För en tredje kan det vara att se över sina matvanor och lägga om kosten till mer klimatsmarta rätter.

Visst kan vi låta många olika idéer frodas på en gång i vår församling! Om du fastar på något sätt, så glöm inte bort att hålla fokus på att försöka leva ett liv i Jesu fotspår. Det är vår primära kallelse! Uppstart för fastan sker med Askonsdagsmässa 10/2 kl 18.30.

Nu är vi igång igen med olika verksamheter efter juluppehållet. Passionsspelsövningarna har startat på söndagkvällar på Mikaelsgården. Ta chansen att vara med i denna unika och välkända musikal om Jesu lidande och seger. Det finns många olika roller, både för barn och vuxna.

Till Agape. Den 9:e är det sista dagen man kan lämna in i Bäve kyrka kläder och skor, kepsar och bälten till pojkarna på Agape. Några av oss åker ner för att ses till dem och hjälpa till med installationen i det nya ställe vi hyr efter branden i januari. Pengar kan sättas in på bg 428-1630, märk ”Agapepojkarna”. Tack!!

Barnkören har kommit igång på tisdagar kl 16.00 för 6-8-åringar. Katarina leder.

För dem över 15 år har Be Voice den här terminen ett projekt att förbereda inför en konsert med Nordmanlåtar i april. Övningar på måndagar kl 17.00. Mats leder.

Det behövs medhjälpare till språkcaféet på onsdagar kl 10-12. Har du möjlighet och vill göra en insats för dem som flytt sina hemländer i vuxen ålder och nu försöker komma in i det svenska samhället så kom och hjälp till. Diakon Kaarina leder detta.

Vi brukar ha ett möte om gudstjänst varje termin i samband med kyrkkaffet. Nu behöver vi fundera över hur vi bäst kan skapa delaktighet i vår gudstjänst för fler. Välkommen att reagera på förslag från församlingsrådet den 28/2.

Ett försök att ge fler tillfälle att vara med på ett intressant och aktuellt program om hur det är i Syrien och hur flyktingar ibland oss kommit hit får vi vara med om på Kyrksöndag den 13 mars. Efter mässan är det lunch istället för kyrkkaffe och sedan blir det program för de vuxna och barnpassning för de unga. Vi håller samma pris som på kyrkkaffet, 20 kr för vuxna och 50 för familj.

Vuxen för livet. Onsdagar udda veckor har vi tema Frälsarkransen kring mässorna på kvällen. För den som vill vara med serveras soppa kl 18, mässa 18.30 (för alla) och sedan samtal om någon eller några av pärlorna i Frälsarkransen. Allt för att fördjupa vår vandring med Jesus. Slut ca 20.30.

Mer info finns på hemsidan  www.svenskakyrkan.se/uddevalla                           

Med glada fastehälsningar, Göran Starke.

 Relation
Bäve vill vara en varmt uppmuntrande plats för varje människas nära gudsrelation. Vi vill att alla som kommer hit skall få hjälp att bättre handskas med de utmaningar som vår tid ställer. Tillsammans med andra vill vi brottas med livets situationer och frågor. Vi blir aldrig färdiga, men vi har möjlighet att utvecklas i vår relation till Gud. Denna relation av tillit och samhörighet kallar vi tro.

 

Gemenskap
Vi vill peka på ett av flera möjliga sätt att förstå och bygga kristen gemenskap som är grundade i det Nya testamentet. Vår modell kommer av Jesu liv med sina lärjungar. Precis som de första lärjungarna gjorde sina felsteg och missförstod Jesus, gör vi det också. Lärjungarna fick ändå vara kvar, och det får vi med. Vi är som ett ressällskap av människor som är på väg till samma mål, och som var och en bär på längtan efter att få mening, helhet och en fungerande relation till Gud. Denna gemenskap kallar vi församling.

   

Skapad:2012-11-01 09:50:00

Under flera år har diakon Myrtle Starke, Svenska kyrkan i Uddevalla, handlat in Fairtrademärkta varor som kaffe, choklad och te med mera. Under denna tid har inköpsansvarig personal arbetat på att öka antalet kravmärkta och ekologiska varor. För detta har vi nu blivit diplomerade av Sveriges kristna råd och nu tar Ingegerd Persson över detta uppdrag.

Läs mer om Fairtrade i Uddevalla

Församlingssyn

Församlingen kallas Kristi kropp, för den får vara hans händer och fötter, ögon och öron i mötet med människor. I detta verkar den helige Ande. Hur församlingen kan utformas finns det flera olika exempel på i Bibeln.
Alla kristna församlingar syftar till att dela och sprida evangeliet om Kristus. Bakom varje församling finns en bild av det gemensamma uppdraget, en församlingssyn. Svenska kyrkan är evangelisk-luthersk, men starka influenser från andra församlingstyper påverkar. Så länge det är inspiration är det ofta ett utvecklande tillskott, men när det leder till ändrad församlingssyn lämnar vi den grund vi står på.
Bäve församling betonar att alla människor får ha en direkt kontakt med Gud. Alla döpta har ett gemensamt ansvar och får vara delaktiga i församlingen. Vem som innerst inne längtar och tror på Jesus vet bara Gud. Därför blir det inte vår uppgift att sätta gränser för delaktighet utan att inbjuda och räkna med fler.
Vi inser att vi på samma sätt som de första lärjungarna lätt missbedömer hur Jesus vill möta nya människor. Vi vill uppmuntra var och en att vara öppen för att se Guds längtan, och att låta sin personliga längtan fördjupas. Även i detta vill vi följa de första lärjungarnas exempel. Ju mer de spontant tog miste i en fråga, desto viktigare blev det för dem att hålla sig nära Jesus, som kunde ge ett bättre svar. Därför har Bäve inte betoning på gränserna för vad som är förväntat beteende, utan på att leva nära Jesus.
Vi är öppna för att människor kommer och går, i full respekt för den enskildes val. Samtidigt är det vårt mål att göra våra mötesplatser så betydelsefulla och innehållsrika att de möter den gudslängtan alla bär i någon form.

 

Språk

Vi vill utmanas av Jesu exempel till att ändra vårt sätt att kommunicera i vår tid, på samma sätt som han förnyade uttryckssätten i möten med människor under de första lärjungarnas tid. Risken finns att ”kyrkospråket” idag snarare stänger än öppnar för förståelse och kontakt mellan Gud och människor Vi måste hitta relevanta ord och bilder för 2000-talet. Ord som öppnar sinnen och tankar.
Vi tror att Gud verkar med sin Ande och förstärker vår mänskliga strävan. Anden förser oss med förmågor, hjälper oss i vårt samspel med varandra och leder en positiv utveckling framåt. Det förminskar inte på något sätt vårt ansvar för våra egna liv.

Vår vision har vi samlat i den korta meningen:

Bäve församling vill leva lika nära människor som Jesus

Vi är övertygade om att närhet till Jesus och hans exempel är bästa sättet för oss att komma närmare både andra, varandra och Gud.

(Denna text är ett utdrag ur församlingsinstruktionen) 

 

 

 

 

Kontakta oss

Skapad: 2015-09-01 00:00:00

Församlingsexpeditionen
Ordinarie öppettider:
mån, tis, tor: kl 9.00-15.00
ons, fre: kl 9.00-12.00
lunch: 12.00-13.00

Kyrkogårdsförvaltningen
mån-fre: 8.00-16.00
lunch: 12.00-13.00
Telefontid: 8.00-12.00

Besöksadress: St Nygatan 2
Postadress:
Svenska kyrkan i Uddevalla
Box 262, SE-451 17  UDDEVALLA
Telefon till växel: 0522-642100
e-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

Protokoll Bäve församlingsråd

Skapad: 2010-04-01 00:00:00

​Läs om livet i Bäve pastorat/församling

mellan åren 1974 och 2013!
Ladda upp Vågrörelser här!

//