Ljuders församling

Välkommen till Ljuders församling, mitt i den historiska utvandrarbygden.

Vill du komma i kontakt med företrädare för Ljuders församling kan du kontakta pastoratsexpeditionen på tfn 0478-344 00 eller församlingsrådets ordförande Paul Bohman tfn 080-512 99 23.

Skapad:2011-04-26 16:45:00

Välkommen till Ljuders kyrka, även kallad för utvandrarnas kyrka!

Läs mer om Ljuders kyrka
I Ljuder möts du av en vacker kultur- och landsbygd. Se till att stanna vid hembygdsparken, titta in i Amerikarummet i sockenstugan, ta en fika, gå in i kyrkan och se de vackra grisaille- målningarna över vid dörrarna till sakristian.

I Ljuder möts du av en vacker kultur- och landsbygd. Se till att stanna vid hembygdsparken, titta in i Amerikarummet i sockenstugan, ta en fika, gå in i kyrkan och se de vackra grisaille- målningarna över vid dörrarna till sakristian.

Skapad:2010-03-18 14:30:00

Ljuder är ett med utvandrarleden i vårt pastorat. Bygden är intimit förknippat med Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Här finner du en unik och välbevarad kulturbygd.

Läs mer om Välkommen till utvandrarbygden
Skapad:2010-04-08 20:30:00

Välkommen till Skruvs kapell på Kyllevägen 1 i Skruv.

Läs mer om Skruvs kapell

//