Vid livets slut

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

När en människa går ur tiden, en människa i vår närhet, påverkas vi. Vi minns, saknar och sörjer. Ibland känner vi lättnad, ibland känner vi vrede. Med tiden kan vi nå fram till ett accepterande av vår förlust, och livet, som nu har förändrats och kan då gå vidare.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan är ett avsked som kan hjälpa oss att gå vidare. I gudstjänsten överlämnar vi människa i Guds händer, men gudstjänsten handlar också om oss, våra känslor och våra tankar. 

I gudstjänsten finns plats både för våra minnen och våra känslor, både det ljusa och det svåra. En begravningsgudstjänst kan så rymma både tacksamhet för allt som var gott, sorg över det som blev fel och ett hopp om försoning och att en dag få uppleva återseendets glädje.

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Gudstjänstens djupaste ärende är överlämnandet av den som är död i Guds händer.

Läs mer här.

Hur går det till? 
Den som har avlidit och tillhör Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning med präst från sin hemförsamling. Man kan ha begravningen i någon av församlingens båda kyrkor, i annan kyrka inom Göteborg eller i kapellet på någon av kyrkogårdarna.

Så snart begravningsbyrå eller anhöriga anmält till församlingens "bokningscentral för begravningar" (031-73164 50) att någon avlidit sker ”själaringning” i Tynnereds kyrka fredag kl 16.00 och ”tacksägelse” vid gudstjänsten i Tynnered och Grevegården på närmaste söndag. För att själaringning och tacksägelse ska äga rum den aktuella veckan måste anmälan ha kommit in till expeditionen senast onsdag förmiddag.

 

Levavidare-grupp

Foto: Alex & Martin/Ikon

Stödgrupp för dig som mist en anhörig eller nära vän. Gruppen ses i Tynnereds kyrka fredagar jämna veckor, 14.00. 

För mer information kontakta ansvariga:

Anders Fogelqvist

Präst. Gudstjänster, förrättningar, vuxenundervisning, själavård med mera.

031-731 64 30

031-731 64 43

Göte Johansson

Samtalsstöd, öppen verksamhet, hembesök med mera. Besök: Turkosgatan 1. Öppen diakonimottagning tisdagar 14.00-15.00.

031-731 64 30

031-731 64 63

//