Pastorsexpedition

Besökstider:

tisdag och torsdag 10.00-12.00

 

Telefon:

Expeditionen nås på telefon 090-200 25 00,

säkrast tisdag och torsdag 10.00-12.00.

 

Besöksadress:

Tegs församling

Jägarvägen 16

904 20 Umeå

 

Faktureringsadress:

Umeå pastorat

Fack 95801015

R 589

106 54 Stockholm

 

E-post:

 tegs.forsamling@svenskakyrkan.se

 

 

//