Kyrka - skola kontakt

Vikingstads församlings samverkan med skolorna i Vikingstad och Rappestad

 

Aktuellt från hösten 2015

Förskoleklassen
Inbjuds i december till samling kring krubban.
Under vårterminen får de besöka kyrkan.

Klass 2

Lotta kommer och berättar med hjälp av flanobilder varför vi firar påsk.

Klass 3 och 4

Vartannat år har vi en vandring vid Alla helgons helg. Dags för det hösten 2016.

Vi erbjuder klass 4 ”Vandra genom Bibeln”, Gamla Testamentet under våren i 4:an.

Klass 5 och 6

Vartannat år har vi påskvandring, dags igen 2017.

Vi erbjuder klass 5 ”vandra genom Bibeln”, Nya Testamentet på hösten i 5:an.

Klass 1 - 6

Vi inbjuder er vartannat år till julspel i någon av våra kyrkor. Dags för det i december i år.

 

Ansvarig för skolkontakten är

Församlingspedagog

Liselott "Lotta" Anderson

tele 013-23 44 56

liselott.anderson@svenskakyrkan.se

 

Präst

Cecilia Öberg

tele 013-23 44 58

cecilia.oberg@svenskakyrkan.se

 

Liselott "Lotta" Anderson

Cecilia Öberg

Tjänstledig från 9/11 2015 till 8/2 2016

013-23 44 58

 

//