Folder Verksamhet för vuxna hösten 2014

Huvuddelen av verksamheten för vuxna i Ålidhemskyrkan presenteras i vår vuxenfolder, med rubriken Andlig fördjupning – Samtal om livet – Kreativitet. Verksamheten på Tomtebo och i Innertavle presenteras i egna foldrar/informationsblad, liksom verksamheten på finska. Carlskyrkan presenterar sin verkamhet i en månadsfolder. Foldrarna kan laddas ner som PDF, i format anpassat för läsning på skärm. Se högerspalten.

Ålidhemskyrkans Folder Verksamhet för vuxna hösten 2014:

Under rubriken
Temadagar, retreater och fördjupningskurser
presenteras sådant som retreater, temadagar och kurshelger: Pilgrimsvandring, Temadagar om Enneagrammet och om Hildegard von Bingen, Temahelg "Den välsignade kroppen", Halvdagsmeditation,  Studentretreat, Temadag Handens arbete, Bibelskola med mera.

Avsnittet 
Grupper och öppen verksamhet 
berättar om Pilgrimskvällar, meditationer, skapande verkamhet, samtalsgrupper, Sinnesrogudstjänster, dagverksamheten tisdagar och torsdagar med bl.a. Handens arbete och Rofyllt; våra onsdagskvällar under rubriken "Mat, Mingel, Mässa", samt Kulturkaféer, Studiecirklar, temagudstjänster, Söndagskaféer med mera.

Folder för Tomtebo och informationsbald om Innertavle:
Här presenteras gudstjänsterna på Tomtebo och i Innertavle under hösten, liksom verksamhet för barn och familjer.

Månadsprogram Carlskyrkan
Programmet för aktuell månad kan laddas ner från Carlskyrkans hemsida

Ladda ned foldrarna via länkarna i högerspalten.

Filer för nedladdning

//