Diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i praktisk handling. Ordet diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan genom hela livet. Det är kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Skapad: 2015-07-09 16:10:00

Vi vill skapa ett sammanhang där du känner dig välkommen. En möjlighet att knyta nya kontakter och uppleva saker tillsammans med andra. Det kan till exempel vara utflykter, trivselträffar, kaféer, föreläsningar och skapande verksamheter.   

Samtal

När du behöver prata med någon utomstående, ställa frågor om Gud och livet, få tröst eller hitta styrka i svåra situationer finns Svenska kyrkans präster och diakoner där för dig.  

Enskilda samtal är kostnadsfria. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler. Du kan kontakta oss, oavsett tro eller kyrkotillhörighet. Det viktiga är att få samtala om livet som det är nu och framtiden.  

Vi finns här för dig när du:
- Behöver någon att prata med.
- Behöver stöd för att komma vidare i livet efter en kris eller när livet kört ihop sig.
- Förlorat någon som stod dig nära eller känner dig ensam.
- Vill samtala om livsfrågor.
- Önskar delta i en andakt, bibelläsning eller bön.
- Längtar efter kontakt med en församling eller vill hjälpa till med något inom kyrkans diakoni.  

Du kan också föra enskilda samtal med en präst, besöka kyrkans familjerådgivning eller delta i samtalsgrupper vid sorg. Läs mer under fliken Någon att prata med.

 

 
 

 

 

Läs mer om våra verksamheter i kalendariet på förstasidan eller under fliken Vuxna.


Församlingens diakoner

 
Diakon
Direktnr: 090-200 29 04
Växelnr: 090-200 25 00
Mobilnr: 090-200 29 04
Diakon
Direktnr: 090-200 29 61
Växelnr: 090-200 25 00
Mobilnr: 090-200 29 61
Diakon
Direktnr: 090-200 29 53
Växelnr: 090-200 25 00
Mobilnr: 090-200 29 53
Diakon
Direktnr: 090-200 29 17
Växelnr: 090-200 25 00
Mobilnr: 090-200 29 17

//