Årets fasteinsamling handlar om klimat och vatten

[2009-02-20 17:30]

På söndag den 22 februari drar Svenska kyrkans årliga fastekampanj igång. Temat är klimat, med fokus på vatten, som är grunden till allt liv. Målet för de sex kampanjveckorna är att samla in 45 miljoner kronor.

Fram till den 5 april, då fastekampanjen avslutas, arrangerar Svenska kyrkans församlingar åtskilliga "happenings" i syfte att samla in pengar till kampanjen. I Stockholms stift säljer präster prästost, ungdomar samlar in pengar med insamlingsbössor på gator och torg under rubriken "Uppdrag Global" den 14 mars, i Årsta kan man gå Livsloppet för en bättre värld, det blir semmelfest i Ekebyhovskyrkan och brödförsäljning i S:t Göran, för att bara nämna några exempel. 
Fyll hinkarna
På söndag kommer kampanjsidan – www.svenskakyrkan.se/vatten – att öppnas. Där kommer man att kunna starta insamlingar genom att fylla hinkar med pengar/vatten. Mer information om fastekampanjen finns här.  
Hela världen
Det nya namnet för Svenska kyrkans globala engagemang är Svenska kyrkan internationellt arbete med devisen Hela världen. Namnen Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission används inte längre. Svenska kyrkan är en del av ett stort internationellt nätverk som garanterar både kvalitet och närvaro. Tillsammans med kyrkor och andra partners över världen arbetar Svenska kyrkan med långsiktigt utvecklingsarbete, med katastrofarbete och påverkansarbete i Sverige och Europa.

//