Askgravlunden invigdes 22 juli 2010

Ny begravningsform i Näs

Äntligen är den klar - askgravlund i Näs.

I slutet av juli invigdes en askgravlund vid Näs kyrkogård.
I cermonin deltog kyrkorådets ordförande, Sofia Högberg samt prästerna Gunilla Jansson och Astrid Hotze. Vackert cellospel av Tina Didriksson.

Sommarbild på entrégrinden till asklunden.
Foto: Hans-Åke Grinde

Den ligger på norra sidan av den yngre av Näs båda kyrkogårdar.

Ingången till askgravlunden syns redan innan man kommer fram till Näs nya kyrkogård.

Vacker stenläggning i lummig kyrkogårdsmiljö.
Foto: Hans-Åke Grinde

Den vackra stenläggning är utförd av kyrkvaktmästare Sven Olofsson. Gärdsgård och grind är ett arbete av Jämtgärsgårdar.