En kvinna ska ta lagom med plats

Präster och kvinnor. Eva Noréus i samtal med kollegerna Gudrun Rosén och Eva Sundelin Isaksson, båda kyrkoherdar i Uppsala stift.

Präster och kvinnor. Eva Noréus i samtal med kollegerna Gudrun Rosén och Eva Sundelin Isaksson, båda kyrkoherdar i Uppsala stift. Foto: Mats Lagergren

[2008-09-28 13:30]

Eva Noréus kan se tillbaka på en gedigen karriär som präst i flera inflytelserika roller.
- Men det gäller att inte sticka upp för mycket, då blir man snabbt ansedd som obekväm.

När Eva Noréus prästvigdes hade hon passerat 30-årsstrecket och hon hade erfarenheter med sig ini arbetet, något som hon tror varit till nytta för henne.
- Jag har sluppit utstå det som många unga komministrar utsätts för, säger hon.
 
Mycket är sig likt
För även om det har gått femtio år sen kyrkomötets beslut finns det fortfarande prövningar som väntar den kvinna som väljer att bli präst. Det finns andra förväntningar och fast hon går in i en traditionellt manlig yrkesroll förutsätts hon fortfarande vara en riktig kvinna.
- Antagligen får de göra mycket mer. Det är ingen som passar upp eller kokar kaffe åt dem, säger Eva Noréus. Hon berättar om den unge mannen som är präst och som har tagit för vana att sätta på kaffet för att bryta mot det självklara mönstret.
- Han möts emellanåt av protester, inte ska han hålla på med sådant.
Unga kvinnor bedöms oftare utifrån sitt utseende och även när det är i positiva ordalag är det helt ovidkommande för arbetet.
 
Inflytelserika uppdrag
- Så här med lite distans kan jag tydligare se mönster, säger Eva Noréus.
- Jag inser att jag ofta varit någon som man gärna visade upp. Att det fanns en kvinna med gav legitimitet åt gruppen.
Eva Noréus blev rekordsnabbt både kyrkoherde och kontraktsprost.
I de rollerna, och sedan som adjunkt till biskop Tord Harlin, fick hon tillträde till sammanhang där hon kunde utöva ett inflytande, till vissa gränser.
- Det var bra att ha mig där, men det gällde att inte sticka upp för mycket. Om du är kvinna och tar för stor plats får du snabbt en stämpel som obekväm, säger hon.
 
En feministisk man
- Därför är det så viktigt att det finns män som helhjärtat ställer upp för oss och som hjälper till att driva våra frågor.
Eva Noréus berättar om den bortgångne vännen och prostkollegan Sven Wiking som hon beskriver som en självklar feminist.
- Det var så skönt när han tog till orda. Som kvinna kände jag emellanåt att det jag sade mottogs som flugors surrande, att det var så lätt att bortse ifrån.
Anpassning förväntas
 
Eva Noréus berättar när hon talade för Maggie Hemström i valet till biskop i Uppsala stift och det missnöje som det väckte.
- Jag fick höra att jag gjort dem besvikna, att jag skulle vara solidarisk med det sammanhang där jag hade fått tillträde. Att komma in i maktens rum väcker en förväntan att vara likadan och inte titta på saker ur andra synvinklar.
(Text & foto: Mats Lagergren)

Uppsala stift

Skapad: 2012-10-25 15:45:00

Postadress
Box 1314
751 43 Uppsala

Besöksadress
Dragarbrunnsgatan 71
753 20 Uppsala
Karta (öppnas i nytt fönster)

Receptionen öppen
Måndag-torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-15:00

E-post
uppsalastift@svenskakyrkan.se

Telefon
018-68 07 00 (vxl) 

Växeln öppen
Måndag-torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-15:00

Mer Uppsala stift
facebook.com/uppsalastift
youtube.com/uppsalastift
instagram.com/uppsalastift

//