Kyrkovalet 2013 är avslutat

Söndagen den 15 september gick Svenska kyrkans medlemmar till valurnorna för att välja vilka som ska företräda dem de kommande fyra åren. Här hittar du resultatet! Nästa kyrkoval sker den 17 september 2017. 

Här redovisas bland annat hur många mandat varje nomineringsgrupp fått i de olika valen, hur stort valdeltagandet varit och vilka som blivit valda. 

Till valresultatet >>

Skapad:2013-07-11 11:08:00

En nyhet i årets kyrkoval är de indirekta val som utlandskyrkorna ska genomföra. Här hittar du valresultatet, samt mer information om hur valet gått till.

Läs mer om Utlandskyrkorna gör indirekta val

Fakta om kyrkovalet 2013

 • Sammanlagt ställde 32 774 personer upp i kyrkovalet, 54 procent kvinnor och 46 procent män. Målet var att tillsätta 16 779 mandat.
 • Totalt deltog över 797 olika nomineringsgrupper i valet (de flesta endast på lokal nivå).
 • Av de 5,5 miljoner röstberättigade fick 327 866 personer för första gången ett röstkort från Svenska kyrkan – däribland 68 838 stycken 16-åringar.
 • I valet till kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, deltog 21 nomineringsgrupper. 2 513 personer kandiderade till kyrkomötets 251 platser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad väljs i kyrkvalet?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

 • Kyrkofullmäktige, ditt lokala val 
  Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar, till kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

  Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

 • Val till stiftet, regionalt 
  Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. 

 • Val till kyrkomötet, nationellt 
  Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//